2014. április 18., péntek

Életszilánkok: Író-olvasó találkozó Veress Alberttel
A neves pszichiáter szerzővel találkozhattak olvasói Csíkszeredában, a Kájoni János Megyei Könyvtárban 2014. április 15-én, kedden 18 órakor. Az író-olvasó találkozón Dálnoky Csilla színművésznő olvasott fel a szerző önéletrajzi Életszilánkok című kötetből, a szerzővel és a közönséggel Cseke Gábor író, a kötet szerkesztője beszélgetett az olvasmányélményeikről.

 

A Hagyomány. Örökség. Történelem A Könyvtári Napok programsorozat második napján, április 23-án, szerdán 18 órára várjuk Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermébe mindazokat, akiket érdekel régiónk, a Székelyföld 
tárgyi és szellemi kulturális örökségének, hagyományainak ismerete, a székelység történetével kapcsolatos kérdések és új kutatási eredmények. A Hagyomány. Örökség. Történelem című találkozó keretében szervezett programok:
18 órakor: Hermann Gusztáv Mihály: Források fénye – tények árnyéka című könyvének bemutatója.
19 órakor:  Pakot Mónika – Szabó Károly: Ha nem használ, nem is árt... – díjnyertes dokumentumfilmjének bemutatója.

Portrék, metszők, metszetek- kiállításMegnyitó: 2014. április 22-én, kedden, 17 órakor, a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében.
A Könyv Napja alkalmából a könyvgrafika és portrémetszés technikáiba betekintést nyújtó kiállítás megnyitójával indul a Könyvtári Napok rendezvényeinek sora. A Portrék – Metszők – Metszetek című kiállítás érdekes időutazásra, történelmi kalandozásra hívja a látogatót.
Régi korok nagy mestereinek több grafikai művét mutatja be a Róth András Lajos történész, könyvtáros által rendezett kiállítás, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárának gyűjteményéből szemelvényezve.
A tárlaton metszetek kinagyított másolatai vagy azok részletei láthatók a falakon, a Haáz Rezső Múzeum tudományos könyvtárának köteteiben megtalálható többféle típusú portrémetszetből válogatva. A portrékat információs táblák kísérik, melyek az ábrázolt személyről, illetve a metszet készítőiről szolgálnak bővebb információval. A könyvgrafika és portrémetszés technikáin túl a régi korok világában kalandozhatunk a kiállított metszeteket, portrékat szemlélve. A portrén túl, helyismereti, viselet-, egyház-, ideológia-, architektúra-, stílus-, díszítéstörténeti információkat is felfedezhetünk. Néhány eredeti kiadvány és a kísérő információk tárlókban tekinthetők meg.
A megnyitón Róth András Lajos ismerteti a kiállítást, rövid betekintést nyújtva a bemutatott sokszorosítási eljárások történetébe is.
A kiállítás megtekinthető 2014. április 23-ától a könyvtár nyitvatartási ideje alatt.


A média világa

 


Székedi Ferenc közíró, médiaszakértő előadás-sorozatának hallgatósága mostanig nagy utat tett meg a kortárs média hátterének és összefüggéseinek alaposabb megismerésében, a tudatos médiahasználatban. A sorozat befejező előadására 2014. április 22-én, kedden a szokásos időpontban kerül sor. Újabb izgalmas téma kerül terítékre: médiakalózkodás az interneten, és a résztvevők az előadóval együtt megpróbálják azt is körüljárni, hogy vajon a világháló jogi szabályozására irányuló próbálkozások milyen mértékben tudják útját állni a tartalom-átmásolásoknak, illetve más olyan információ eltulajdonításoknak, amelyek jelentős károkat okozhatnak a tisztességes felhasználóknak.

Zilele Bibliotecii

,
În perioada 22-30 aprilie vor fi Zilele Bibliotecii Județene "Kájoni János". Și în acest an vor avea loc diverse programe și evenimente dedicate celor interesați.
În această perioadă vor fi și Zilele iertării. În această săptămână nu se percep taxe de întârziere pentru publicațiile restituite, cu termenul de restituire depășit, împrumutate după 01 ianuarie 2013.
Vă așteptăm cu drag la aceste evenimente organizate de bibliotecă.

Könyvtári Napok

A Könyvtári Napok rendezvénysorozatát idén április 22 - 30. között szervezi meg a Kájoni János Megyei Könyvtár.
A könyv és a szerzői jogok világnapja, április 23-a táján kerül sor évente a hagyományos rendezvénysorozatra, amelynek fő támogatója és partnere Hargita Megye Tanácsa. Idén is egy héten át minden nap különböző igényekre figyelő, változatos és gazdag programkínálattal várjuk az érdeklődő közönséget.
Hagyományosan a MEGBOCSÁTÁS HETE is ez az időszak, április 22-30. között a könytár elengedi a késedelmi díjat a 2013. január 1-e után kikölcsönzött dokumentumok visszaszolgáltatásával megkésett olvasóknak.A teljes program megtekinthető itt:

http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/112/konyvtari-napok--a-kajoni-janos-megyei-konyvtar-rendezvenysorozata-2014.-aprilis-22-30.?&hash=.U05Qdwx2GDM.facebook

2014. április 17., csütörtök

Könyvtárlátogatás


Az Iskola másként hete alatt a csíkszeredai iskolákból és óvodákból, napközikből érkező csoportok mellett idén Kászonaltíz, Csíkszépvíz, Csíkszentmáron, Nagytusnád, Csíkmadaras, Madéfalva, Csíkrákos és Csíkkarcfalva iskoláiból is érkeztek csoportok, osztályok foglalkozásainkra.  Sőt egy sepsiszentgyörgyi általános iskola öt-nyolc osztályos diákcsoportja is ellátogatott hozzánk és részt is vettek egyik programunkon.
Ez a hét nagyon sikeres volt. Több olyan csoport is érkezett a könyvtárba, amelyek nem voltak előre bejelentkezve. Ők nem vehettek részt a foglalkozásainkon, de meglátogatták a könyvtár részlegeit, betekinthettek a könyvtári rendszer rejtelmeibe, megtudhatták a beiratkozásra és a kölcsönzésre vonatkozó szabályokat. Leültek, rajzoltak, könyveket nézegettek, olvasgattak. Éppen ezért nagy elégtételként szolgált számunkra, hogy minden csoportnak tudtunk nyújtani valami maradandót. Reméljük, hogy a későbbiekben is igénybe veszik szolgáltatásainkat és szívesen jönnek el a könyvtárba.  Többen be is iratkoztak a könyvtárba.