2012. május 16., szerda

Műveltségünk alapja, a latin - könyvtári foglalkozás

2012. május 11-én, a Művészeti-Történelmi részlegen Műveltségünk alapja, a latin címen könyvtári foglalkozásra került sor.
A Nagy Imre Általános Iskola VIII. B osztályos diákjai, az összeállított kérdőívek alapján, latin kifejezések és szállóigék jelentése után kutattak a könyvtári dokumentumokban. A kisdiákok olyan fontos kifejezéseket ismerhettek meg, amelyeket a későbbi tanulmányaik során felhasználhatnak. Ugyanakkor híres emberek, híres mondásaira is rábukkantak a könyvekben.
A bevezetőben a magyar könyvkultúra néhány jelentős latin nyelvű kiadványáról kaptak tájékoztatást.
Az első fennmaradt latin nyelvű történelmi műnek, Anonymus Gesta Hungarorumának és Kézai Simon azonos című munkájának, 1999-ben magyar nyelven megjelent példányát A magyarok cselekedeteit láthatták.
A Magyar Művelődéstörténeti Lexikonból megismerhették az első magyarországi nyomtatott könyvet, a Chronica Hungarorum című kiadványt, amelyet 1473-ban nyomtattak Budán, Hess András nyomdájában.
A magyar reneszánsz kultúra leghíresebb alkotásának, Mátyás király budai könyvtárának gyűjteményéről készült nagyon szép kiadványt is láthatták, a Bibliotheca Corviniánát.
Az 1568-ban kinyomtatott, Antonio Bonfini Rerum Ungaricarum decades című munkájának, 1995-ben magyar nyelven megjelent példányát, A magyar történelem tizedeit is kézbe vehették.A Csíksomlyói Ferences nyomda első kiadványáról, az 1676-ban kinyomtatott Cantionale Catholicum című katolikus énekeskönyvről is tudomást szereztek.
A Dokumentációs részleg néhány latin nyelvű könyvét is megmutattuk, az 1843-ban megjelent Természettudományi szóhalmazt, valamint az 1904-ben és 1938-ban kiadott Latin olvasó- és gyakorlókönyveket.
A diákok néhány fontos helytörténeti kiadványt is használtak, amelyekben többek között Csíkszereda első írásos említését, a székelyek három nemzetségét, II. Rákóczi Ferenc breznai kiáltványát és hadizászlójának jelmondatát, valamint Márton Áron püspöki címerének feliratát is megtalálták.
A Székely oklevéltárak, kézikönyvek, használatát is megismerhették, ugyanakkor arról is tájékoztattuk, hogy az egyes szakkönyvek szó- és kifejezés jegyzékében megtalálhatják a könyvekben szereplő idegen kifejezések magyarázatát.
A könyvtári foglalkozás második részében a szállóigék magyar jelentését keresték meg, ugyanakkor néhány olyan közismert latin jelmondat is elhangzott, amelyeket nagyobb események alkalmával használtak.
A Balázs Boróka tanárnő vezette osztály emléklappal, a kitöltött kérdőívekkel és egy könyvtári foglalkozás élményével távozott.
A rendezvény nagyon hasznosnak bizonyult, hiszen a diákok gazdagíthatták tudásukat a könyvtári dokumentumokban fellelhető latin kifejezések megismerésével, ugyanakkor az egyes személyiségekhez, eseményekhez kapcsolódó kérdések felkelthették érdeklődésüket az egyetemes- és magyar művelődéstörténet, valamint a helytörténet iránt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése