2013. február 25., hétfő

András Ignác: Kászonszék népi gyógyászata - könyvbemutató és előadás
Honismereti esték a könyvtárban címmel indít rendezvénysorozatot 2013-ban a Kájoni János
Megyei Könyvtár. Az intézmény egyik fontos törekvése székelyföldi kulturális örökségünk, lokális-regionális értékeink megőrzése és  közvetítése a helyi közösségek körében. 
            A rendszerint havonta sorra kerülő találkozók keretében előadásokat, könyvbemutatókat, műhelybeszélgetéseket terveznek. Ezek célja szélesebb körben ismertetni különböző szakterületeken végzett regionális-lokális kutatásokat, honismereti témájú kiadványokat, bemutatni egy-egy székelyföldi régió, kistáj, vagy település sajátos hagyományait, szokásait, tárgyi és szellemi kulturális örökségét, helyi neves személyiségek életművét, főként székelyföldi szakemberek,  kutatók munkássága tükrében.


A februári találkozó keretében Kászonszék népi gyógyászata címmel András Ignác helytörténész, néprajzi író a kászonaltízi Dr. Lukács Mihály Általános Iskola igazgatója tart vetítéssel kísért előadást, valamint azonos című kötetének bemutatására is sor kerül
A Kászonszék népi gyógyászata című kötet a kolozsvári Verbum kiadó gondozásában 2011-ben jelent meg, 2013-ban már a 2. bővített kiadást vehetik kezükbe a téma iránt érdeklődő olvasók. András Ignác  középiskolás diákként ismerkedett a néprajzi gyűjtőmunkával, később kászoni pedagógusként folytatta a diákként megkezdett tevékenységet, több évtizedes   gyűjtőmunkájának eredménye ez a kötet, amely korábbi, kászoni helytörténeti köteteinek sorába illeszkedve, e sajátos tájegység lakóinak szellemi kultúrájáról próbál képet adni. 
A népi gyógyászat “egy letűnt kor emberiségének szellemi kultúrájáról üzen nekünk a szájhagyomány által és főhajtásra kötelez múltunk előtt".  – írja a szerző.
András Ignác szakmai munkáját a Hargita Megyei Tanfelügyelőség 2010-ben Pro Educatione-díjjal ismerte el, majd 2011-ben, az EMKE újraalakulásának 20. évfordulóján oklevéllel tüntették ki Kászonszék múltját feltáró és bemutató tevékenységét.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése