2013. május 17., péntek

A csíksomlyói pünkösdi búcsú – híd a székelyek és a csángók között – Halász Péter előadása a Honismereti esték keretébenHalász Péter néprajzkutató tartott előadást a IV.  Székelyföld Napok programjának részeként, a könyvtári Honismereti esték keretében, május 15-én  délután. Előadásában a pünkösdi búcsú témáját a székelyek és moldvai csángók kapcsolatai, hagyományai felől közelítette meg. A téma iránti érdeklődést jelezte, hogy szép számú érdeklődőt vonzott az előadás, annak ellenére, hogy  számos rendezvény zajlott a városban.  A csíksomlyói búcsú csak egy a sok-sok szál között, ami a székelységet és a csángókat összekapcsolja – hangzott el az előadás bevezetőjében.
„A moldvai katolikus csángómagyarok lelki gondozását a középkor óta a csíksomlyói ferences szerzetesek végezték. De a XVII. század elején a Vatikán a protestantizmus erdélyi terjedése miatt missziós területnek nyilvánította az egykori Etelközt, és attól kezdve már csak olasz és lengyel papokat küldtek hozzájuk, akik nem tudták anyanyelvükön szolgálni a moldvai magyarokat. Számukra gyakorlatilag egyetlen lehetőség maradt az anyanyelvű vallásgyakorlatra, mégpedig a csíksomlyói búcsún való részvétel. A moldvai vajda a XVI. században a határ mentén lévő Szent Péter-havasát a csobotfalvi Szent Péter egyházmegyének ajándékozta, hogy a somlyói búcsúra érkező csángóknak a székelyek három napra szállást és ellátást adjanak. Ez a kapcsolat tette lehetővé a Szeret és a Tázló mentén élő csángó falvak katolikus lakossága számára, hogy régebben gyalogosan, újabban autóbuszokkal, katolikus, de renegát papjaik tiltása ellenére részt vegyenek Csíksomlyón a pünkösdi búcsún, s ha csak egyszer is egy esztendőben, anyanyelvükön hallgathassák Isten igéjét.” - fejtette ki  Halász Péter eleőadásában,  kitérve a székelyek és csángók mai kapcsolatainak alakulására is. Az előadáson énekszóval közreműködött Timár Karina, Csíkszeredában tanuló pusztinai csángó diáklány, aki a moldvai csángó hagyományban élő népénekekkel idézte meg a pönkösdi búcsú hangulatát.
Iochom Zsolt videófelvétele megtekinthető a székelyhon portálon

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése