2016. február 10., szerda

Keöpeczi Sebestyén József címerművészi munkásságáról tartott előadást Szekeres AttilaDr. Szekeres Attila István heraldikus, akadémikus Keöpeczi Sebestyén József, a címerművész
  című kötetét a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében mutatták be február 9-én, Sarány István újságíró méltatta a szező munkásságát és a kötetet. Szekeres Attila vetítéssel kísért előadásából az érdeklődők egy olyan neves személyiség munkásságát ismerhették meg, mint Keöpeczi Sebestyén József, korának kiváló címerfestője, akinek nevét a huszadik század Erdélyében a heraldikus szinonimájaként említették.
A gazdagon illusztrált kötet a baróti Tortoma kiadó gonozásában jelent meg 2014-ben, Keöpeczi Sebestyén József (1878–1964) halálának félszázados évfordulójára.
A könyv szerzője maga is neves heraldikus, címergrafikus, dr. Szekeres Attila István Sepsiszentgyörgyön él, a történelemtudomány doktora, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke, a Háromszék című napilap szerkesztője. Kutatási területe elsősorban Erdély címertana. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, szakmai és tudományos egyesületek, munkacsoportok tagja. A Magyar Érdemrend tisztikeresztjének kitüntetettje, a Kulturális Érdemrend lovagja. Munkássága révén nemzetközi és országos konferenciákon, számos előadáson népszerűsíti a székelyföldi és erdélyi címereket. Munkái önálló kiadványokban, tanulmánykötetekben, szakfolyóiratokban is megjelentek. Doktori disszertációjának témája Háromszék címerkincse. (2013). Többek között a Székely Címer-, Pecsét és Zászlótörténeti Munkacsoport szerkesztésében megjelent kötetekben is közölte tanulmányait.
Dr. Szekeres Attila vetített képekkel illusztrált előadásából a jelenlevők megismerkedhettek Keöpeczi Sebestyén József életrajzának érdekes momentumaival is, valamint rendkívül gazdag, szerteágazó heraldikusi, címerművészeti munkásságával. Előadásában a kötetben szereplő illusztárciós anyag nagy részét bemutatta, főleg máshol még nem közölt címereket, számos címerreprodukciót, festményt, emléktáblát, dalárdazászlót.
Érdekes részleteket hallhattak a jelenlevők Keöpeczi Sebestyén címerművészeti munkáiról. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 1907-ben vette fel tajai sorába Keöpeczi Sebestyén Józsefet. Őt érte az a megtiszteltetés, hogy megrajzolja a Magyar Királyság új középcímerét és pecsétjét. 1921-ben ugyancsak ő alkothatta meg a trianoni békeszerződés nyomán megnagyobbodott Románia címerét. A Román Királyság címerét három változatban rajzolta meg: nagy-közép és kiscímer. Ezt 1921-ben fogadta el a szenátus és képviselőház. Apró módosításokkal a kiscímert fogadta el Romániaparlamentje 1992-ben új államcímerül.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése