2016. február 4., csütörtök

SZEKERES ATTILA ISTVÁN: KEÖPECZI SEBESTYÉN JÓZSEF, A CÍMERMŰVÉSZ – könyvbemutatóKeöpeczi Sebestyén József, a címerművész címmel, a baróti Tortoma kiadó gondozásában 2014-ben megjelent kötetét mutatja be dr. Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke a Kájoni János Megyei Könyvtárban, 2016. február 9-én, kedden 17 órától. Bevezetőt mond Sarány István újságíró, szerkesztő. A bemutatón Szekeres Attila István vetített képes előadással illusztrálja Keöpeczi Sebestyén József gazdag, a heraldikán belül is szerteágazó művészetét.
A kötet előszavában olvashatjuk:
"Keöpeczi Sebestyén József (1878–1964) halálának félszázados évfordulójára kerül az érdeklődő kezébe e színes kiadvány. Keöpeczi Sebestyén József nevét a huszadik század Erdélyében a heraldikus szinonimájaként említették. Nem véletlenül, hisz kora legkiválóbb magyar címerfestője volt. Akad, aki méltatlanul mellőzött, tehetséges festőművészként (is) törekszik őt bemutatni. Erre semmi szükség! Festőművészünk van bőven, de címerszakértőnk kevés volt, s mindamellett, hogy Keöpeczi Sebestyén József művészettörténeti és műemlékvédelmi munkássága is számottevő, hadd kerüljön be a történelembe akként, aki volt, a legnagyobb magyar címerművészként. A Házson- gárdi temető nagyjainak bemutatása során Gaál György így említi: „az utolsó nagy, európai hírű erdélyi címerfestő és heraldikus, Keöpeczi Sebestyén József."
A gazdagon illusztrált kötetet dr. Pál-Antal Sándor, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja lektorálta. A tudományos igénnyel készült munka Keöpeczi Sebestyén József címerművészeti munkásságára összpontosít, de életrajzi adatokat is tartalmaz. Képanyagában főleg máshol még nem közölt címereket, számos címerreprodukciót, festményt, emléktáblát, dalárdazászlót mutat be, feltüntetve azok lelőhelyét, illetve tulajdonosát, valamint a felvételek készítőit.

Dr. Szekeres Attila István (Marosvásárhely, 1965) Sepsiszentgyörgyön él, heraldikus, a történelemtudomány doktora, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke, a Háromszék című napilap szerkesztője. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, több szakmai és tudományos egyesület, munkacsoport tagja. Munkái önálló kiadványokban, tanulmánykötetekben és szakfolyóiratokban is megjelentek. Többek között a Székely Címer-, Pecsét és Zászlótörténeti Munkacsoport szerkesztésében megjelent kiadványok társszerzője (Jelképek a Székelyföldön: Címerek, pecsétek, zászlók. Csíkszereda, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, 2011; Címer és pecsét a Székelyföldön. Tanulmányok. Székelyudvarhely, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, 2012, Székely jelképek pecséten, címerben. Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Székelyudvarhely, 2015). Frissen jelent meg Háromszék címerkincsét bemutató román nyelvű kötete. Nemzetközi és országos konferenciákon népszerűsíti a székelyföldi és erdélyi címereket. A Magyar Érdemrend tisztikeresztese, a Kulturális Érdemrend lovagja.
Források: http://www.szekeres.ro

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése