2016. május 11., szerda

MÁRTON ÁRON, ERDÉLY NEVELŐ PÖSPÖKE – MEGNYÍLT KÖNYVTÁRUNK KIÁLLÍTÁSA


A Kájoni János Megyei Könyvtár dokumentum-kiállítással tiszteleg Márton Áron püspök életpéldája előtt, születésének 120. évfordulóján, a Márton Áron-emlékév jegyében. A kiállítás megnyitóját a XII. Hargitai Megyenapok keretében tartották május 10-én délután a könyvtár előadótermében, számos érdeklődő jelenlétében. A tárlat Márton Áron, Erdély nevelő püspöke címmel a nagy püspök neveléssel, oktatással kapcsolatos munkásságát állítja előtérbe. A megnyitón a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium diákjai is közreműködtek, Márton Áron püspök írásaiból szövegrészletek, valamint Ferenczes István Csíkszentdomokos balladái című versének részlete hangzott el.
Az esemény házigazdájaként Kelemen Katalin könyvtáros köszöntötte a jelenlevőket, tolmácsolva Hargita Megye tanácselnöke, Borboly Csaba üzenetét: 
Márton Áron püspök nevének hallatára nekünk, székelyföldi magyaroknak a hazaszeretet, az őszinte munka, az istenszeretet jut eszünkbe, és nemcsak az erdélyi magyarok, hanem az anyaországiak is tisztelettel tekintenek a nagy püspökre. Nemcsak azon kor embereit tanítja hitre, becsületre, amelyben élt, hanem a mai fiatalok számára is példaképként szolgál. Márton Áron püspök olyan mintakép, amelyre bátran nézhetünk fel, támaszkodhatunk a hétköznapokban is, éppen ezért fontos, hogy fiataljainknak is megtanítsuk, azon értékeket, amelyeket e nagy előd képviselt, mert a járható utak, a megfelelő állapotban lévő épületek mellett nagyon fontosak a szellemi értékek is. Bízom benne, hogy minél több ifjú gondolkodásában jelenik meg Márton Áron szellemisége, és e mentén építi jövőjét, alapít családot és járul hozzá hazája fejlődéséhez. - hangzott el az elnök üzenetében.
Kelemen Katalin a kiállítást ismertető bevezetőjében elmondta: "Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy Márton Áron püspök szellemi örökségét a maga teljességében, mélységében megragadni és felmutatni meg sem kísérelhetjük. Ennél jóval kevesebb, amire a magunk szerény könyvtári eszközeivel kísérletet teszünk. A ma megnyíló könyvtári kiállítás keretében legfeljebb szemelgethetünk Erdély nagy, gondolkodó püspökének életművéből, megpróbálva felmutatani sokrétű tanításából néhány olyan gondolatot, eszmét, amelyek ma éppen olyan igazak és aktuálisak mint születésük pillantában, amikor Márton Áron püspök papírra vetette, hogy egész népét tanítsa."
A kiállítás szerény anyagi eszközökkel készült a könyvtár saját gyűjteményeiből, munkatársaink által, korabeli erdélyi magyar kiadványokból, dokumentumokból, szövegekből és dokumentumfotókból állt össze.
Márton Áron püspök neveléssel kapcsolatos munkásságát mutatja be, életének főleg arra a közel nyolc esztendejére helyezve a hangsúlyt, amely püspökké szentelését megelőzte, az 1932-1939 közötti időszakra, amikor Kolozsváron, a katolikus egyetemisták fiatal lelkészeként, ifjúságszervezőként útjára indítja és szerkeszti az Erdélyi Iskola című nevelésügyi folyóiratot. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése