2016. június 10., péntek

A HAGYOMÁNYOS ÉLETMÓD A MINDENNAPOKBAN CÍMŰ KÖTET BEMUTATÓJA
A Hagyományos életmód a mindennapokban című, néprajzi tanulmányokat, népismereti írásokat tartalmazó kötetet tegnap, 2016. június 8-án délután mutatták be könyvtárunk előadótermében. A kötet szerzői P. Buzogány Árpád író, költő, szerkesztő és Salló Szilárd néprajzkutató. A székelyudvarhelyi Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont legújabb kiadványaként megjelent igényes, szép kivitelezésű és gazdag tartalmú kötet kiadását Hargita Megye Tanácsa támogatta.
A rendezvény házigazdája a Kájoni János Megyei Könyvtár munkatársa, Kelemen Katalin volt, aki  ismertette a kiadványt és beszélgetett a szerzőkkel.
P. Buzogány Árpád és Salló Szilárd mindketten a néprajz vonzáskörében tevékenykedő szakemberek, hangzott el a felvezetőben. P. Buzogány Árpád nevével, főleg olyan kiadványok szerkesztőjeként, szerzőjeként vagy társszerzőjeként találkozhatunk, amelyek Udvarhelyszék falvainak világát, hagyományos életmódját, szokásait, hagyományait, mindennapjait mutatják be. A kötetben közölt ismertető szerint eddig megjelent köteteinek száma megközelíti a húszat, de ezek mellett számos kiadvány gondozója, szerkesztője, társzerkesztője. Ezek a kötetek is tanúsítják, hogy keresztúrszéki falujában, Gagyban töltött gyeremekkora meghatározó kötődést jelent számára. Munkássága elsősorban Udvarhelyszékhez kötődik, néprajzi gyűjtéseinek feldolgozásai tanulmánykötetekben és önálló kiadványokként jelentek meg (népdalok, mesterségek, a kőrispataki kalapmúzeum első évei). A népköltészet műfajaival, népszokásokkal, népi mesterségekkel kapcsolatos anyagot, gyermekjátékokat, tájszavakat, népi szólásokat udvarhelyszéki településeken gyűjtött. Ezen kívül művelődésszervezőként a kulturális élet legkülönbözőbb területein találkozhatunk vele. Buzogány Árpádról az udvarhelyiek tudják, hogy folyamatosan jelen van számos rendezvény, könyvbemutató, konferencia vagy kulturális műhely-jellegű rendezvény szervezőjeként, házigazdájaként, aktív résztvevőjeként. Másfelől szépíróként, költőként, újságíró-riporterként nem csak az udvarhelyszéki olvasók körében ismert, Több műfajban is otthon van, vers-, próza, és gyermekirodalmi kötete is jelent meg, több műfajban is díjazták írásait.

Salló Szilárd néprajzkutató csíkszeredai születésű, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem néprajz-magyar szakán 2006-ban végzett, ugyancsak néprajzi vonalon magiszteri képzésben vett részt, majd 2009-2012 között a kolozsvári Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola doktorandusza volt. Disszertációját 2012 novemberében védte meg A csíki juhászok életmódja és tárgyi kultúrája címmel, ezzel szerezve meg a doktori fokozatot. Az elmúlt tíz évben szakmai, tudományos és ismeretterjesztő lapokban közülte tanulmányait. Kutatásainak nagy részét Csíkmadarason és a Gyimesekben végezte. Fontosabb kutatási témái a juhászok életmódja és a rontáshiedelmek. Néprajzi témájú kiállításokat és programokat szervez.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése