2016. június 7., kedd

HAGYOMÁNYOS ÉLETMÓD A MINDENNAPOKBAN - KÖNYVBEMUTATÓ

A Kájoni János Megyei Könyvtárban június 8-án, szerdán 17 órától mutatják be a Hagyományos életmód a mindennapokban című kötetet. A néprajzi tanulmányokat, népismereti írásokat tartalmazó kötet szerzői P. Buzogány Árpád író, költő, szerkesztő és Salló Szilárd néprajzkutató. Mintegy tíz éven át végzett néprajzi kutató- és gyűjtőmunkájukból nyújtanak ízelítőt a változatos tematikájú írások, amelyek földrajzilag megyénk három különböző tájegységéhez kötődnek. A tanulmánykötet a székelyudvarhelyi Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont kiadásában jelent meg, Hargita Megye Tanácsának támogatásával. A bemutató társszervezője a Kájoni János Megyei Könyvtár.
A könyvbemutató házigazdája Kelemen Katalin, a megyei könyvtár munkatársa lesz.
A kötetben földrajzi tájegységek szerint sorolták három csoportba a szerzők és szerkesztők a változatos tematikájú néprajzi tanulmányokat, amelyek korábban különböző szakmai, tudományos kötetekben, folyóiratokban láttak napvilágot.
Csíki hétköznapok címmel Salló Szilárd közöl tanulmányokat a csíki juhászatról és a csíki pásztorbotok mintakincséről, valamint egy csíkmadarasi rózsafüzér társulat tevékenységéről. A tanulmányok második csoportja a gyimesi szokások és hiedelmek sajátos világába nyújt betekintést.
P. Buzogány Árpád írásai is korábbi gyűjtéseit dolgozzák fel. Udvarhelyszék Keresztúr fiúszékéhez tartozó Gagy és Kőrispatak települések mindennapjaiba vezetnek. A fa megmunkálásához és hasznosításhoz köthető hagyományos mesterségeket ismerjük meg az első tanulmányból. A lakodalom régi rendjét mutatja be Kőrispatakon, illetve a hagyományos állatnevek változásában is nyomon követhető nyelvi divat terjedését egy másik írásban , a földdel és kenyérrel kapcsolatos szólásokat vizsgálja a Gagy menti népnyelvben a kötet utolsó írása.
Az igényes, szép kivitelezésű könyv tanulmányait a szerzők által készített fotók illusztrálják.
P. Buzogány Árpád író, költő, szerkesztő Székelykeresztúron született 1965-ben. Gyermekkorát falujában, Gagyban töltötte. Keresztúron és Csíkszeredában járt középiskolába, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen kulturális mediátor szakot végzett. Volt helyettes tanár, könyvtáros, az Udvarhelyi Híradó regionális lap művelődési és felelős szerkesztője, jelenleg a székelyudvarhelyi székhelyű Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont közművelődési szakembere. Több irodalmi pályázaton díjazták írásait. Verset, prózát, gyermekverset, műköltészeti mesét, versfordítást, tanulmányokat, riportokat, interjúkat közöl. Másfél tucat önálló kötetét adták ki. Néprajzi gyűjtéseinek feldolgozásai tanulmánykötetekben és önálló kiadványokként jelentek meg (népdalok, mesterségek, a kőrispataki kalapmúzeum első évei). A népköltészet műfajaival, népszokásokkal, népi mesterségekkel kapcsolatos anyagot, gyermekjátékokat, tájszavakat, népi szólásokat udvarhelyszéki településeken gyűjtött.
Salló Szilárd 1983-ban született Csíkszeredában. Néprajzkutatóként 2007 óta dolgozik, hét évig a Csíki Székely Múzeum néprajzos-muzeológusa volt, 2014-től a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont néprajzi szaktanácsadója. Felsőfokú tanulmányait a Babeş-Bolyai Tudományegyetem néprajz-magyar szakán végezte 2002 és 2006 között. Ezt követően szintén néprajzi vonalon magiszteri képzésben vett részt, majd 2009-2012 között a kolozsvári Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola doktorandusza volt. 2012 novemberében védte meg disszertációját A csíki juhászok életmódja és tárgyi kultúrája címmel, ezzel szerezve meg a doktori fokozatot. Az elmúlt tíz évben bel- és külföldi konferenciákon vett részt, tudományos és ismeretterjesztő lapokban publikált, továbbá néprajzi témájú kiállításokat és programokat szervezett. Kutatásainak nagy részét Csíkmadarason és a Gyimesekben végezte. Főbb kutatási témái a juhászok életmódja és a rontáshiedelmek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése