2017. február 27., hétfő

ÉLMÉNYEK, HANGULATOK - ÍZELÍTŐ A SZABÓ MAGDA FELOLVASÓ MARATON BESZÁMOLÓIBÓL

A fennhangon, közösségben elolvasott művek íze is más, hiszen láthatjuk a velünk szemben, mellettünk ülő hallgatóság arcán visszatükröződő érzelmeket azt, hogy milyen hatással vannak a szövegek, milyen érzelmeket, gondolatokat ébresztenek társainkban.Szabó Magda műveivel, a lélek, a szív mélyébe vezet el bennünket. A szociális hálókon oly sok kapcsolatban lévő mai embert megállítja és elgondolkodtatja, vajon csak "kapcsolatot tartunk" vagy "kapcsolatot ápolunk" egymással."
Ferencz Ágnes élménybeszámolójából idéztük a fenti sorokat, aki a Belgiumban, a brüsszeli Magyar Házban szervezte meg idén is felolvasást.
Tíz ország több mint 160 településén, több mint 32000-en szólaltattuk meg Szabó Magda életművét a 9. nemzetközi felolvasó maratonon 2017. február 21-én. Felolvastunk Csíkszeredában a Kájoni János Megyei Könyvtárban, és számos helyszínén a világnak, itthon az ország több mint 130 településén, a Székelyföldtől a szórványvidékig, az országhatárokon túl, a Kárpát-medencében és távolabbi országokban, intézményekben, otthon, családban vagy egyedül.
Érkeznek a Szabó Magda felolvasó maraton Facebook oldalára a hírek, képes beszámolók a felolvasás számos helyszínéről. Ezekből próbálunk egy csokorra való ízelítőt átnyújtani idén is, hogy érzékeltessük a rendezvény hangulatát, méreteit. Bővebben:
Nem tudunk minden beszámolót közzétenni, de ismételten köszönjük mindenkinek, aki bárhol a nagyvilágban csatlakozott a felolvasáshoz, megosztotta velünk a közös olvasás élményét!
Hargita megyei és más hazai helyszínekről:
Petőfi Sándor Általános Iskola könyvtára,Csíkszereda:
A csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói is részt vettek a felolvasásban, az alsó tagozatosok a tanítónők vezetésével, az 5-8. osztályosok számára pedig Dánél Hajnalka iskolakönyvtáros szervezte meg a felolvasást. Bevezetőként a résztvevők rövid képes bemutatót hallhattak Szabó Magda életútjáról, egy kis részletet egyik Szabó Magdával készült interjúból, majd következett a felolvasás. A több mint 150 felső tagozatos diák Szabó Magda ifjúsági regényeiből olvashatott-hallhatott, a Tündér Lalából és az Abigélből, de elhangzott részlet önéletrajzi régényéből, az Ókútból is. A kisebbek Bárány Boldizsár és Tündér Lala történetével ismerkedtek. A felolvasandó szövegeket Bartha Emese és Borbély Hajnalka magyar szakos tanárok készítették elő. A felolvasás után mindenki kapott egy könyvjelzőt a felolvasómaraton mottójával, Szabó Magda fényképével emlékül.
Dunkler Réka Kinga könyvtáros, Székelyudvarhely, Bethlen Gábor Általános Iskola:
A székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskola minden diákja részt vett a felolvasómaratonon, február 21-én. Beszélgettünk Szabó Magda életéről, munkásságáról, műveiből olvastunk, hallgattunk meg részleteket. Az idén külön meglepetéssel készültünk a gyerekeknek, vendégeink voltak a Tomcsa Sándor Színház színművészei: László Kata, Márton Réka és Antal Csaba, akik a Bárány Boldizsárból olvastak fel részletet, a diákok nagy örömére. Köszönjük, hogy itt voltak és még nagyobb élménnyé avatták a Szabó Magda műveivel való ismerkedést. Olvasni jó, olvasni öröm!
Forreiter Csilla-Éva, sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium:
A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 191 diákja vett részt a Szabó Magda felolvasómaratonon. A rendezvénynek idén is a kollégium Domokos Géza Könyvtárának olvasóterme adott helyet. A felolvasás 8 órakor kezdődött, az utolsó felolvasók 16 órakor mentek el. Abigél, Az ajtó, Mondják meg Zsófikának és Tündér Lala voltak a kedvencek. Érdekes megjegyzése volt egy tizedikes diáknak: ahogy változott a felolvasó személye, úgy változott számára a szereplőkről alkotott kép is. Ezt teszi a csoportos hangos olvasás... Azon az órán a Az ajtó című regényből olvastak fel. Mint minden évben, idén is a magyar szakos tanárok voltak a társszervezők.
Borbé Levente könyvtáros, csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium:
A Kájoni János Megyei Könyvtár szervezésében elindított felolvasómaraton immáron kilencedik alkalommal volt megrendezve, amelyhez gimnáziumunk is csatlakozott. A rendezvény idei időpontja: 2017. február 21. Csak az iskola könyvtárában több mint 120-an olvastak fel. A felolvasómaraton választott szerzője a 100 esztendővel ezelőtt született Szabó Magda írónő volt. Iskolánk dokumentációs és információs központjának ajtaján egy általam készített plakát hirdette eme rendezvényt.
Mint előző esztendőben, idén sem maradt el a hangulatemelő kiállítás, amely az olvasómaraton résztvevőit célozta meg, ahol megtalálhatták Szabó Magda műveinek fontosabb alkotásait, az életrajzát röviden, fotókat róla, valamint az írónő gondolataiból egy rend idézetcsokrot és néhány költeményét is. A felolvasást kiselőadásom előzte meg, amely Szabó Magda életének, és írói munkásságának rövid ismertetését foglalta magába. A diákok, Szabó Magdától elsősorban regényrészleteket, és a kevésbé ismert verseiből olvastak fel, mindezek különböző műveiből származó idézetekkel voltak tarkítva. Eme választás jól sikerült, hiszen Szabó Magda lélektani regényei lebilincselőek. Az emberi kapcsolatokat kiváló lélektani megfigyeléssel tudta ábrázolni, amelyekben kitüntető szerepet kaptak a női főszereplők. A diákok által legjobban kedvelt művek a következők voltak: az Abigél, a Pilátus és a Mondják meg Zsófikának. Továbbá regényrészleteket és idézeteket olvastak fel még a Freskó, az Ókút és az Álarcosbál műveiből, valamint a pályája kezdetén kiadott két verseskötetéből.
Horváth Simon Erika, Nagyvárad:
A nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola diákjai ( 5.J. , 6.J. ) Szabó Magda Tündér Laláját olvasták a szerző születésének 100. évfordulóján az anyanyelv nemzetközi napján, így másodszor is csatlakoztunk a felolvasómaratonhoz. Köszönjük!
Sipos Ilona, Nagyvárad:
A nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola IV. A osztályos tanulói is bekapcsolódtak a felolvasásba. A Tündér Lala, Születésnap, Abigél című regényekből szemezgettünk.
Dimén Erika, Gyulafehérvár:
A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai, tanárai már ötödik éve csatlakoztak a mozgalomhoz. Idén újdonság volt, hogy ezúttal az elemi tagozat is csatlakozott hozzánk, így a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki Szabó Magdát olvasott a tegnapi nap folyamán. Köszönjük a lehetőséget!
Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed:
"Az életet akarom megírni, olyannak amilyen." vallja Szabó Magda Ne félj! című kötetében.
Kollégiumunk is bekapcsolódott az immár kilencedik alkalommal megszervezett országos felolvasómaratonba. Idén, február 21-én a 100 éve született Szabó Magda írónő alkotásait olvasták országszerte, s küztük diákjaink is, elemistáktól középiskolásokig. A mozgalom célja az, hogy a magyar irodalom egy-egy kiemelkedő alkotójának életművére irányítsa a figyelmet országhatárokon innen és túl. A tanórák ideje alatt az iskola könyvtárában, osztálytermekben, szünetekben pedig a sulirádióban zajlott a felolvasás. Az esemény helyi szervezője Ercsey Etelka könyvtárosnő.
Berszán Margit, Középajta, "Benkő József"Gimnázium (Kovászna megye):
A Középajtai "Benkő József"Gimnázium (Kovászna megye) 25 gimnazista és 25 elemi osztályos diákja tanítóikkal és tanáraikkal is bekapcsolódtak a 2017. február 21-én tartott nemzetközi felolvasómaratonba, amelyen a száz éve született Szabó Magda műveiből olvastak fel. A felolvasás során elhangzott Szabó Magda életrajzának, munkásságának rövid ismertetése, majd versek és idézetek az írónő tollából. Részleteket olvastak fel a diákok Abigél és Álarcosbál regényekből is.
A diákok szívesen vettek részt a rendezvényen, érdeklődéssel fogadva a hallottakat. A nagyobbak kedvet kaptak elolvasni a két regényt, amelyekből részleteket hallhattak. Minden diák hazavihette Szabó Magda képét rövid életrajzával valamint egy verset s idézeteket tartalmazó lapot.
Urkon Judit könyvtáros a Tusnádfürdői Városi Könyvtár blogján számolt be:
Külföldi helyszínekről érkezett beszámolók:
Perdukné Lator Ilona, Kárpátalja, Ungvár:
Kárpátaljáról az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola negyedik alkalommal csatlakozott a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár által meghirdetett felolvasómaratonhoz. Február 21-én reggel fél kilenctől délután három óráig összesen 325-en szólaltattuk meg Szabó Magda műveit. A 2--4. osztályosok a Ki hol lakik? kötet állatversikéit és a Bárány Boldizsár című mesét olvasták. A nagyobbak ifjúsági regényeiből olvastak részleteket: a Tündér Lalából, az Álarcosbálból és a Születésnapból. A felső tagozatosok és a tanárok a Mondják meg Zsófikának, az Abigél, Az ajtó és az Ókút című regényeiből olvastak fel.
Csibi Loránd, USA, Cleveland, Bocskai Rádió:
9. éve megrendezett maratoni felolvasásba kapcsolódtunk be. Az idén SZABÓ MAGDA írónő műveiből tartják világszerte a felolvasómaratont, február 21-én kedden. Szabó Magda "Az ajtó" című könyvét a New York Times 2016-ban a 10 legjobb külföldi könyvek közé sorolta, ebből olvastunk fel közösen egy részletet.
Katonáné Hajdu Ilona, Eger, Tinódi Sebestyén Tagiskola Könyvtára:
Öt éve már annak, hogy az egri Tinódi Sebestyén Tagiskola Könyvtára csatlakozott a felolvasó-maratonhoz. Reggel 7 órakor indult a a felolvasás iskolai könyvtárunkban Szabó Magda:Tündér Lala c. meseregényével . A nagyobbak az Abigélből olvastak fel. Olvasóról-olvasóra járt a staféta, közel 300 fő olvasott fel. Folytatjuk...
Toronyainé Szabó Eszter, Eger, Balassi Bálint Általános iskola: 
Az Egri Balassi Bálint Általános Iskola tanulói az idén hatodik alkalommal vesznek részt a felolvasómaratonon. A nagyobbak a Születésnap, az Alvók futása, és az Abigél című művekből olvastak részleteket. Az ötödikesek és hatodikosok a Sziget-kék című regénnyel ismerkedtek. Iskolánkban nemcsak a keddi nap szólt Szabó Magdáról. Az aulában felállítottunk egy paravánt, amelyről a tanulók sok információt gyűjthettek az írónőről. Ehhez segítségül egy feladatlapot is kaptak.
Nagy sikere volt annak, hogy az érdeklődő tanulók a maraton előtti héten megnézhették az Abigél című regényből készült filmet. A vállalkozó kedvűek kitölthették a Debreceni Városi Könyvtár által Szabó Magda 90. születésnapjára összeállított rejtvényfüzetet is.
Vargáné Balogh Katalin, Gödöllő, Török Ignác Gimnázium:
A Gödöllői Török Ignác Gimnázium ötödik osztálya csatlakozott a felolvasómaratonhoz. A tenger című visszaemlékezés felolvasásával és a hozzá kapcsolódó beszélgetéssel tisztelegtünk Szabó Magda emléke előtt. A gyerekeknek kiosztottuk a könyvjelzőket. Köszönöm a lehetőséget Krassovics Anna kolléganőmnek! (Sajnos, a fotódokumentációról megfeledkeztünk!)
Ferencz Ágnes, Belgium, brüsszeli Magyar Ház, szervező:
Kedves felolvasómaraton Szervezők!
Szeretnénk megköszönni, hogy a brüsszeli magyar diaszpóra részeként idén is részt vehettünk ebben a nagyszerű kezdeményezésben és ilyenformán bekapcsolódhattunk a világkörüli "magyar irodalmi vérkeringésbe".
A fennhangon, közösségben elolvasott művek íze is más, hiszen láthatjuk a velünk szemben, mellettünk ülő hallgatóság arcán visszatükröződő érzelmeket azt, hogy milyen hatással vannak a szövegek, milyen érzelmeket, gondolatokat ébresztenek társainkban.
Szabó Magda műveivel, a lélek, a szív mélyébe vezet el bennünket. A szociális hálókon oly sok kapcsolatotban lévő mai embert megállítja és elgondolkodtatja, vajon csak "kapcsolatot tartunk" vagy "kapcsolatot ápolunk" egymással.
Kérdések merültek fel a felolvasás során, pl. vajon belegondolunk-e abba, milyen kockázattal jár, amikor "ajtót nyitunk Emerencnek" és beengedjük az életünkbe. Merünk-e igazán ajtót nyitni?
A Pilátust olvasva, eltöprenghettünk azon, hogy szüleink iránt érzett felelősségvállalásunk kimerül-e azzal, hogy ügyelünk fizikai állapotukra, vagy gonodskodó szeretettel meghallgatjuk-e őket. Fontos-e nekünk elfogadni, hogy lelkileg is megöregedtek, tudunk-e velük közösen "életet felmondani". Lehet félünk a közös múlt gyötrelmeiről fellebbenteni a fátylat és vállalni, hogy ez volt, ez is összeköt bennünket nem csak a szép és jó emlékek. Mert nem csak az örömök, de a gyermek, az ifjú, az öregember bánata is kapocs lehet lélek és lélek között. De mi hagyjuk elmúlni, sőt inkább szabadulunk ezektől a negatív érzésektől.
A mai világ ezt diktálja, csak a"szépre emlékezünk", erre divat ma emlékezni.
A szeretet egyik árnyalata az "empátia", a másik az "ágápé" ami nem feltétlenül az örömteli helyzetekben teremt kapcsolatot az ember és ember között. Együttérzés az, ami a "Csé"c. novellában oly nagyon áhított szeretetkapcsolatot teremt a tanító és a tanítvány között. A tanítónő felismeri, hogy nem csak a "csinnadratta", szó-fogalom jelenthet valamit a gyermeknek, hanem a "csend" is.
Mert a gyermekek is megélik a bánatot, erről szólnak Szabó Magda gyermekregényei.
Szabó Magda életműve megnyílt előttünk ezen az estén, s nem csupán egy csodálatos életmű ragyogott fel a magyar irodalomból, hanem egy súlyos hitvallás a szeretetről, az érzésről amiért érdemes élni, tudatosan, fájdalmasan.
" Szenvedjétek el egymást szeretetben! /EF:4,2/, mert nincs szeretet szenvedés nélkül és csak az tud igazán szenvedni, aki szeret. Vagy ahogy a Galata :5,13-ban találjuk "szeretetben szolgáljatok egymásnak..." nem kötelességből kifolyólag, hanem szeretetben. Milyen nagy különbség. Kiderül ez a " Teréz" című novellából, mert a szeretetlenséget is észreveszi a gyermeki lélek és torzul általa.
A Merszi Möszijő!, Alvók futása című novelláskötetekből olvastunk fel, de elhangzottak részletek a Für Elise, Az őz című kötetekből, közben csak szívünk könnyítésére a szövegek közé egy- egy verset csöppentettünk be. Felidéztük színházi és filmélményeinket, az írónő műveiről készült alkotásokkal kapcsolatban.
Kellemes estébe nyúló olvasó-délutánt tötöttünk el tizenhárman a brüsszeli Magyar Házban, ahol egyébként az idősebb generációk jóvoltából, értékes-gazdag könyvtár is található.
Szabó Ágnes, Egyesült Királyság, Chesteri Magyar Tanoda: 
Megvolt hát nálunk is - Chester, Egyesült Királyság - a felolvasás! A Szóló Szőlő Chesteri Magyar Tanoda részéről 8 család 13 gyermeke és velem együtt 8 felnőtt vett részt az eseményen úgy, hogy a fotókat is elküldték. Így most megoszthatom a szervezőkkel is.
Én 2. alkalommal szerveztem ezt a nagyszerű kezdeményezést a környezetemben. Tavaly a budapesti Pitypang Utcai Általános Iskolában, ahol tanítok. Idén pedig az angliai Chesterben, ahol KCSP ösztöndíjasként dolgozom immáron 6. hónapja.
Egész más volt most a szervezés, az előkészület, mint tavaly.
Budapesten a gyerekekkel a tanítási napon találkoztunk, teljesen természetes módon leemeltük a polcról a Tamási-könyveket, s igazgatónőmmel és kollégáimmal kezdtük meg a felolvasást az iskola rádióján keresztül, majd minden osztályban folytatták a gyerekek egymás után olvasva vagy épp együtt a történeteket - közel 430 fővel. Nagy ereje volt a folyamatos hangos olvasásunknak!
Idén viszont itt Chesterben azt vállaltuk, hogy otthon olvas mindenki, hisz hétköznap van, s a Szóló Szőlő Chesteri Magyar Tanoda kéthetente szombaton működik az angliai magyar gyerekekkel, így február 21-én, kedden nem tudtunk összeülni.
Nagyon büszke vagyok a családokra, hogy a vállalt eseményt ilyen lelkiismeretesen megoldották.
Szabó Magda Tündér Lala című művének első fejezetét választottam felolvasásra. A képeken látszik, hogy a kijelölt szöveg után mást is olvastak a gyerekek, annyira belejöttek a "feladatba".
Az olvasás varázsa idén is hatott, és a szülők is bekapcsolódtak a gyerekekhez.
Nagy sikere volt a regény elejének, s a pizsis kisfiúk meg is kérték anyukájukat, hogy vegyék meg a regényt, mert végig akarják olvasni. Ez a legnagyobb dicséret, azt hiszem!
És én? Engem, Szabó Ágnest a név kötelez, Szabó Magda az egyik kedvenc íróm. Így nehezen tudtam eldönteni, hogy melyik, még szeptemberben Magyarországról hozott, így épp nálam lévő történetből olvassak: Für Elise vagy Az ajtó? Hogy egy cseppet se legyen lelkiismeret furdalásom, s a döntéskényszert is megússzam, felváltva nyitottam ki a regényeket a nekem legfontosabb részeknél. Jól szórakoztam, s hálás közönség volt a tükörképem!
Egy szó, mint száz! Nagyon köszönöm mindannyiunk nevében, hogy részt vehettünk a 2017-es Szabó Magda Felolvasómaraton eseményén!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése