2018. március 9., péntek

UTAK ÉS CSEMEGÉZÉSEK. SZÖVEGEK AZ OLVASÁSTÓL A MEGÉRTÉSIG – KETTŐS KÖNYVBEMUTATÓUtak és csemegézések. Szövegek az olvasástól a megértésig címmel 2018. március 12-én, hétfőn 17 órától kerül sor dr. Tapodi Zsuzsa egyetemi professzor kettős könyvbemutatójára a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban. A kötetekről a szerzővel Lajos Katalin és Tomonicska Ingrid, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kar Humántudományok tanszékének oktatói beszélgetnek.
Tapodi Zsuzsa az irodalomtudományok doktora, egyetemi professzor, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara Humántudományok Tanszékén az összehasonlító irodalmat oktatja. Irodalomkutatóként, "hivatásos olvasóként" foglalkozik irodalmi szövegek értelmezésével, kritikai interpretálásával. Szövegekben csemegézve címmel jelent meg legújabb tanulmánykötete a csíkszeredai Státus Kiadónál (2017). Az olvasástól az értelmezésig alcímet viselő kötet román nyelven is megjelent: Itinerare textuale. Studii şi eseuri de istoria culturii şi de literatură comparată. Részletek:
Könyvének előszavában a málnaszedés példájával világítja meg a szerző az irodalmi szövegek megértéséhez vezető út, az irodalomelméleti fogalmak, összefüggések hálójának szerepét, amelyek megkönnyítik a hozzáférést a szöveg jelentéstartalmához:
„Az édes gyümölcs pedig a koherens olvasat, önmagunk gazdagítása a műben foglalt témákkal és esztétikai tartalmakkal, melyek egyedi és megismételhetetlen zamattá, „a szöveg örömévé" állnak össze."
Az irodalmi szövegek megközelítéséhez, megértéséhez nyújtanak új izgalmas értelmezési szempontokat a kötetben közzétett tanulmányok, esszék, az irodalmi szövegekben együttes csemegézésre, a megtalálás, ízlelgetés örömének megosztására biztatva az olvasót.
Dr. Tapodi Zsuzsa egyetemi oktatói munkássága mellett gazdag tudományos tevékenységet fejt ki, számos tanulmánya jelent meg, kutatóként főként az irodalmi kánonok, a kanonizáció kérdésköre foglalkoztatja. Kutatási területe még az irodalom és kultusz viszonya, mely szintén kapcsolódik a kanonizáció problematikájához. Fontosabb kötetei: Irodalom a politika szolgálatában Gaál Gábor munkássága pályája utolsó szakaszában címmel jelent meg doktori dolgozata 2001-ben (Nemzetközi Hungarológiai Központ Budapest. 2001); Irodalmi kánonok (Editura Universităţii Bucureşti, 2000); A soha el nem vesző könyv nyomában. Irodalmi tanulmányok. (Pallas Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008);Szövegek szövete. Tanulmányok, recenziók, előadások. (RHT kiadó, Bukarest - Szepsiszentgyörgy – Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2014).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése