Keresés ebben a blogban

2015. január 30., péntek

Ugron Zsolna: Erdélyi menyegző

Fülszöveg:
1608 november, Kolozsvár. A város Báthory Anna esküvőjére készülődik. A fejedelem tizennégy éves húgát családja és a hagyományok tiszteletére nevelték…
Vajon engedelmes araként vagy lázadó özvegyként teljesíti be sorsát? Hogyan küzd a három részre szakadt ország politikai játszmái közepette egy fiatal lány a hatalommal bíró férfiak szerelme, érdekei és kapzsisága ellen? Boldog fiatalasszony vagy „ördög, gyilkos kurva”, ahogy az új fejedelem nevezi?
Erdély és Magyarország a XVII. század elején a politikai intrikák és álandó háborúskodások világa. Hitviták, árulások és érdekházasságok döntik el országrészek sorsát. A végvárakban, az ostromlott falak mögött jelenésekről, családi átkokról, mérgezésekről és testvérszerelemről suttognak…
Ugron Zsolna regénye a 17. század egyik leghírhedtebb, legtitokzatosabb alakját, a bűbájos boszorkányt, Báthory Annát idézi meg. A körülrajongott és gyűlölt Báthoryak világát, melyben az árulások, parancsszóra elhált szerelmek és politikai gyilkosságok közepette egy asszony boldog akart lenni.

2015. január 29., csütörtök

Nagy Antal nyugalmazott fizikatanár előadása a tudományról


Nagy Antal, a Márton Áron Gimnázium nyugalmazott fizikatanára elsősorban a természettudományok kérdései iránt érdeklődőket várja havonta két alkalommal, mintegy másfél-órás beszélgetésekre a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermébe. A tudományos gondolkodás fejlődését, a különböző történelmi korok tudományos világképének változását, az ember világról alkotott elképzeléseinek fejlődését járják körül ezek a beszélgetések. Nagy Antal tanár úr kalauzolásával érdekes képzeletbeli időutazáson vehet részt a hallgatóság. A januári előző találkozón Kopernikusz korának tudományos világképével ismerkedhetett a hallgatóság a könyvtár előadótermében. A következő beszélgetésre 2015. január 29-én, csütörtökön 18 órakor kerül sor, a tervezett téma: A modern természettudomány megjelenése: Galilei és kora.
A beszélgetéssorozat folytatódik februárban is, a beszélgetések időpontjáról és témáiról tájékoztatjuk az érdeklődőket honlapunkon és a könyvtár Facebook oldalán, valamint a sajtóban.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA: FERENCZES ISTVÁN KÖLTŐT KÖSZÖNTÖTTÜK


 


Zsúfolásig telt a Kájoni János Megyei Könyvtár előadóterme, közel kilencvenen gyűltünk össze a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2015. január 22-én szervezett ünnepi rendezvényre. Torma Mária budapesti előadóművész Krónikás ének című verses pódiumműsorával mutatkozott be, Szűcs Miklós népzenész közreműködésével. Az est második felében a Székelyföld kulturális folyóirat szerkesztősége köszöntötte a 70. születésnapját ünneplő Ferenczes István írót, költőt, a folyóirat alapító főszerkesztőjét, az erdélyi magyar irodalom és közélet jeles személyiségét. Lövétei Lázár László főszerkesztő bemutatta a folyóirat januári számát, amelyben nagy teret szentelnek az ünnepelt költőt köszöntő írásoknak.
A Hargita Megye Tanácsa és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa által szervezett Hon a hazában című rendezvénysorozat részeként, a Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi Kulturális Központja, a Székelyföld folyóirat szerkesztősége, a Hargita Kiadóhivatal valamint a Kájoni János Megyei Könyvtár közös szervezésében került sor a rendezvényre. 


2015. január 26., hétfő

Kenize Mourad: Szultána

Fülszöveg:
Kenizé Mourad török hercegnő történelmi felkészültsége, írói tehetsége és az az utolérhetetlen többlet, hogy családjáról, anyjáról és saját magáról írja a mesébe illő keletről és a nyugat kijózanító valóságáról a történteket, teszi ezt a regényt izgalmas olvasmánnyá és sokak kedvencévé. A magánélet eseményei beleágyazódnak Törökország történelmébe. Az első világháborútól a negyvenes évekig a hercegnő tárgyszerűen és igen részletesen kalauzol végig minket a történelmen és az ottomán uralkodócsalád életén.

2015. január 22., csütörtök

ELINDULT AZ OLVASÓKÖR A KÖNYVTÁRBAN

Tegnap, 2015. január 21-én délután megtartotta első találkozóját könyvtárunkban a Cseke Gábor író kezdeményezésére megalakult Olvasókör.
Az első köri találkozó fő témája Az orvos az irodalomban volt, amire Semmelweis Ignác halálának 150. évfordulója nyújtott apropót.
 


 

2015. január 21., szerda

A 70 ÉVES FERENCZES ISTVÁN KÖLTŐ KÖSZÖNTÉSE
A Magyar Kultúra Napja alkalmából, Hargita Megye Tanácsa és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa által szervezett Hon a hazában című rendezvénysorozat keretében ünnepi műsorral köszöntik a 70 éves Ferenczes István írót, költőt, újságírót. A rendezvényre a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében kerül sor, 2015. január 22-én, csütörtökön 19 órakor.
Szervezők: a Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi Kulturális Központja, a Székelyföld folyóirat szerkesztősége, a Hargita Kiadóhivatal és a Kájoni János Megyei Könyvtár. A rendezvény programjai:
19 órakor: 
KRÓNIKÁS ÉNEK – Torma Mária verses pódiumműsora
20 órakor:
A Székelyföld folyóirat és Ferenczes István Válogatott versek című, a Székely Könyvtár sorozatban megjelent kötetének bemutatója.
Ferenczes István az erdélyi magyar irodalmi- és közélet jeles egyénisége, alkotásai jól ismertek és kedveltek a magyar nyelvterület minden szegletében. Alkotói világa, anélkül, hogy monotematikus lenne, erősen kötődik szülőföldjéhez, az itt élő közösség mindennapjaihoz és hányatott sorsához. Számos díj és elismerés birtokosa, köztük a Balassi Bálint emlékkardé, a József Attila- és az Arany János-díjé. Eddig több mint húsz könyve jelent meg, főleg verskötetek, s ugyancsak értékes kordokumentumokat tartalmazó publicisztikai és riportkötetek. Nevéhez fűződik a Székelyföld kulturális folyóirat és a Hargita Kiadóhivatal megalapítása 1997-ben, amelynek 2010-es nyugdíjazásáig főszerkesztője, illetve igazgatója volt.
(Forrás: http://szekelykonyvtar.ro/ferenczesistvan)A Székelyföld folyóirat idei első lapszáma a 70. születésnapját ünneplő Ferenczes Istvánt, az alapító-főszerkesztőt köszönti, nagy teret szentelve a költővel kapcsolatos írásoknak. Ágh István verssel köszönti Ferenczest, a Pályám emlékezete című rovatban Borcsa János követi végig alkotói útját, a költői, illetve a szép- és közírói munka állomásait Ferenczes, a magvető címmel. Lövétei Lázár László által készített életút-interjú és az ünnepelt költő Arghezi/Ergézi című esszéje is olvasható a lapszámban.
A Hargita Kiadóhivaltal által közreadott Székely Könyvtár sorozat 30. köteteként Lövétei Lázár László válogatásában jelent meg Ferenczes István Válogatott versek című kötete. Bizonyára nem véletlenül, éppen a költő 70 éves születésnapjára, hiszen a sorozat megálmodója, elindítója is Ferenczes volt.A rendezvény keretében a Székelyföld főszerkesztője, Lövétei Lázár László és a szerkesztőség tagjai bemutatják a folyóirat januári lapszámát és az ünnepelt költő válogatott verseit tartalmazó kötetét.

2015. január 19., hétfő

James Dobson: Fiúk nevelése

Fülszöveg:
Mit jelent férfinak lenni?
Hogyan kell egy fiút nevelni, hogy férfi váljék belőle?
Manapság gyakran merül fel a kérdés, hogy hol hibázik a társadalom a fiúk nevelése terén: Miért vallunk oly sokszor kudarcot fiainak jellemének fejlesztését illetően? Miért kerül válságba oly sok fiú? Milyen tulajdonságokat kell megpróbálnunk a fiúkba plántálni?
Dr. James Dobson, a neves családszakértő egyfajta térképet ad azok kezébe, akik a Teremtő akarata szerinti, lelkileg egészséges fiúkat szeretnének fölnevelni. Józan tanácsai valódi bátorítást jelentenek a szülőknek, tanároknak, tanácsadóknak, ifjúsági vezetőknek és mindazoknak, akik a felelős, Istent tisztelő férfiak következő nemzedékét formálják.
A fiúk nevelése a következő kérdéseket járja körül:
A fiúk tényleg alapvetően különböznek a lányoktól? S ha igen, miben?
Milyen szerepet játszik a verseny egy fiú fejlődésében?
Mi az apák feladata fiaik nevelésében? Mi a helyzet az anyák szerepével?
Hogyan segíthetnek a nagyszülők abba, hogy unokájuk megfelelő nevelést kapjon?
Milyen hatást gyakorol a fiúkra korunk zaklatott életmódja?
Mi a fiúk oktatásának legjobb módja?
Milyen egyedi tanácsokat kaphatnak a fiúkat egyedül nevelő szülők?
Hogyan hat a fiúkra a válás?
Mi okozza a homoszexualitást, és meg lehet-e előzni?
Dr. James Dobson okleveles pszichológus, házassági, családsegítő és gyermeknevelési tanácsadó, szakmai pályafutását a gyermekek és a családok segítésének szentelte. A Fókuszban a Család nevű szervezet alapítója és elnöke, amely szervezet a családok megőrzését tekinti feladatának. Több elnök mellett töltött be befolyásos tanácsadói szerepet családügyi kérdésekben az USA-ban.

KERESZTÖLTÉS – TAPODI ZSUZSA ÉS PIELDNER JUDIT KÖNYVBEMUTATÓJA

 Dr. Tapodi Zsuzsa és Dr. Pieldner Judit irodalomkutatók, a Sapientia EMTE csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Kara, Humántudományok Intézetének oktatói voltak könyvtárunk vendégei 2015. január 16-án este. Frissen megjelent tanulmányköteteiket mutatták be az irodalom jelenségei iránt érdeklődő közönségnek. Szövegek szövete címmel 2014 decemberében jelent meg Tapodi Zsuzsa új kötete, tanulmányok, recenziók, szerkesztett előadásszövegek kaptak helyet benne. (RHT kiadó, Bukarest - Szepsiszentgyörgy – Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2014). Pieldner Judit könyve, Az értelmezés ideje, 2013-ban jelent meg, (Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2013). az utóbbi hat évben született tanulmányokat, kritikákat, recenziókat tartalmazza.
Bővebben a könyvtár honlapján: http://konyvtar.hargitamegye.ro/…/keresztoltes--tapodi-zsuz…

Claire Kilroy: Finomhangolás

Fülszöveg:
Eva Tyne New Yorkban élő ír hegedűművésznő élete első szólókoncertjét követően rosszul lesz, és kórházba kerül. Még mindig az esemény hatása alatt állva egy bárban keres menedéket, ahol összeismerkedik egy férfival. Az élete ettől a ponttól egyre kaotikusabb és veszélyesebb pályákra kerül. Szakít barátjával, majd egy orosz emigráns megvételre ajánl neki egy bizonytalan eredetű csodálatos régi hegedűt, amely nélkül, úgy érzi, képtelen lenne többé játszani, és amely a következő koncerten igazolja is a beléje vetett bizalmat – csakhogy a hangszer árát néhány nap múlva készpénzben ki kell fizetnie. Eva egy elkeseredett pszichológiai játszma kellős közepében találja magát, amelyet az érzelmei és az ösztönei irányítanak, amelynek során nem tudja már, kiben bízhat, és kiben nem, s amelyben egyre inkább összemosódik képzelet és valóság. A regény, mely Eva összetéveszthetetlen, egyszerre szenvedélyes, szarkasztikus humorral átitatott és kétségeket ébresztő hangján szólal meg, lendületes és kíméletlen írói precizitással megírt szöveg, amely minden oldalon tartogat meglepetést az olvasó számára.

Fordulat a természettudományban - Kopernikusz és követői. Nagy Antal nyugalmazott fizikatanár előadása. 015. január 15-én este Kopernikuszról és követőiről, illetve Galileiről és koráról hallhattak előadást a könyvtár előadótermében szép számban összegyűlt érdeklődők.