Keresés ebben a blogban

2016. október 28., péntek

GYEREKEK A KÖNYVTÁRBAN – SZAKMAI KÉPZÉS HARGITA MEGYEI KÖNYVTÁROSOKNAKA Kájoni János Megyei Könyvtár és a budapesti Könyvtári Intézet együttműködése révén, a Könyvtárak határok nélkül című továbbképzési program keretében Hargita megyei könyvtárak munkatársai kétnapos szakmai képzésen vettek részt 2016. október 25-26. között. Gyerekek a könyvtárban címmel Budavári Klára, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtári Szekciójának alelnöke tartotta az interaktív szakmai képzést a gyermekek könyvtári ellátásának módjairól, módszereiről, lehetőségeiről.
A képzés ugyanakkor a Kájoni János Megyei Könyvtár által 2016-ban Hargita megyei könyvtárosok számára szervezett szakmai-módszertani találkozó-sorozat része. 
A kétnapos képzésen résztvevő könyvtárosok a program során nem csak elméletben ismerkedhettek olyan módszerekkel, amelyek a gyermekkönyvtárosi munkában és általában a gyermekek könyvtári ellátásának területén hasznosíthatók. Szó volt a gyermek, a könyvtár és a könyvtáros szerepéről a gyermekek életében. Egyéni és csoportos könyvtári foglalkozások változatait és típusait mutatta be, amelyek a könyvtár helyi adottságai, a szervező könyvtáros személyisége, illetve a résztevők életkora függvényében számtalan változatban valósíthatók meg.
Budavári Klára több évtizdes gyermkkönyvtári tapasztalata alapján beszélt a sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű gyerekek számára szervezhető fogalkozásokról is, valamint a szabadidős foglalkozások szerevzéséről és a gyermekkönyvtár reklámozásának eszközeiről és módszereiről is. Az előadó vetített képek és reklámanyagok bemutatásával szemléltette a könyvtári foglalkozások módszertani kínálatát.
A képzés felszabadult, oldott hangulatban zajlott, a résztevők csoportos és csapatépítő játékok során interaktív módon, gyakorlatban sajátíthattak el olyan módszereket, amelyek révén bevonzahatják a könyvtárba a gyerekeket a legfiatalabb életkortól kezdődően. Számos olyan foglkozás ötlete hanzott el amely nem igényel sok anyagi ráfordítást, viszont szükség van olyan személyekre, akik segítik a könyvtárost akivitelezésben, ezek lehetnek akár szülők, önkéntesek, pedagógusok, stb. A tanfolyam résztvevői hasznos, kivitelezhető foglalkozás-ötleteket meríthettek a magyarországi könyvtárak gyermekkönyvtárainak kínálatában már működő, hagyományteremtő jó példák megismerése révén.

2016. október 27., csütörtök

ANDRÁS TÜNDE KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA


András Tünde képzőművész egyéni festészeti kiállításának megnyitóját 2016. október 24-én, hétfőn délután tartották a könyvtár előadótermében. A megnyitón népes közönség jelenlétében Turós Eszter művészettörténész méltatta az ifjú képzőművész munkáit. A kiállított munkák egy hónapig láthatók a könyvtár előadótermében.
A fiatal képzőművész a székelyudvarhelyi Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola, képzőművészeti szakosztályában érettségizett 2011-ben, Kolozsváron folytatta művészeti tanulmányait 2011-2014 között, a Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem festészet szakán diplomázott 2014-ben, majd ugyanott mesterképzős hallgató. A 2013-2014-es tanévben Erasmus ösztöndíjasként az olaszországi Macerata-ban vett részt féléves tanulmányúton. Az Erdélyi Művészet folyóirat által meghirdetett Juventus Pro Arte Transsylvaniae pályázat első díját nyerte el 2014-ben. Több alkalommal vett részt képzőművészeti alkotótáborokban, a kolozsvári képzőművészeti szakos diákok csoportos kiállításain mutatkozott be a közönségnek 2013-ban és 2014-ben.

2016. október 26., szerda

BEDŐ IMRE: FÉRFIENERGIA - KÖNYVBEMUTATÓ ÉS DEDIKÁLÁS

Bedő Imre Férfienergia című könyvének bemutatójára 2016. október 27-én, csütörtökön 16 órára várjuk az érdeklődőket a Kájoni János Megyei Könyvtárba. Az esemény szervezői: Csíki Vállalkozók Egyesülete, Csíki Anyák Egyesülete, Élő Erdély Egyesület.
Hová tűntek a férfiak?” kérdezik lépten-nyomon nők és férfiak egyaránt. Ma már tudósok, kutatók jelzik, hogy ez a nyugati világ egyik legsúlyosabb problémája... Ez a könyv támpontot ad nemcsak ahhoz, hogy miért jutottunk ide, hanem a férfiasság gyökereihez, a férfivá válás lépéseihez és ahhoz is, hogy a ma oly divatos külsőségek helyett mi tesz valakit valóban férfivá, aki valódi társa lehet a nőnek, példaképe, mintája a gyereknek. A „Férfienergia” című kiadványt Csaba testvér és Kassai Lajos lovasíjász így ajánlja, és így foglalják össze a könyv lényegét:
„Menj, akarj teremtő erővel az asztalfőre ülni! Merj férfiként szép családodról, gyermekeidről gondoskodni, gyönyörködj napról-napra növekvő házad népében és boldog leszel! Isten áldása legyen-e szép könyvön és a Kárpát-medence minden családját szerető tisztességes férfiján!"
(Böjte Csaba Testvér)
„Egy tradícionális párkapcsolat alapja a tradícionális lét. Az emberiség eddig eltelt ideje nagy részét ebben a létállapotban töltötte, aztán jött az ipari forradalom, és ami addig megszokott volt berepedezett, majd elkezdett szilánkjaira hullani. A munkakörülmények, a párkapcsolatok, az iskolarendszer, a táplálkozás, a világról alkotott kép gyökereiben változott meg, de nem egyszerűen az történt, hogy egyszer csak megváltozott, hanem folyamatosan változik, mégpedig expoenciális ütemben. Az események sodrában vergődő ember számára pedig alig maradt kapaszkodó.
A jóléti társadalmakban kihaló félben lévő fajjá vált a férfi. Köszönhetően annak, hogy a férfi tulajdonságok szerzett tulajdonságok. Miután a bennünket körülvevő jólét minimalizálja vagy teljesen megszünteti az ilyen irányú erőfeszítéseket, és eltűnik az a hőfok, ami az acél megedzéséhez szükséges, a fém, ami ebből a kohóból kikerül meglehetősen lágyra sikeredik.
Sokan törik a fejüket, hogy van-e, és ha van, akkor mi a kivezető út a meglehetősen életidegen helyzetből, de csekély azoknak a száma, akik tenni is próbálnak valamit.
Ezen kevesek közé tartozik Bedő Imre, akinek ajánlom gondolatait az útkeresők számára!"
(Kassai Lajos Lovasíjász)
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

I. A FÉRFIAK ÉS A FÉRFIASSÁG:
• Bevezető - Hol tartunk ma?
• Utazás a férfiasság körül;
• A férfivé válás útja, a férfivé válás pillanata;
• A férfiminőség aspektusai;
• A férfi életút öt stációja, a négy archetípus megélése;
• A férfivá válás gyakorlata;

II. A FÉRFIAK MŰKÖDÉSE:
• A férfiak sajátos motivációs rendszere;
• A férfiakat kötelező kulturális termékek;
• A férfi és a nő közötti új szövetség alapjai;

ÖSSZEFOGLALÓ - Mi a következő lépés?

A csíkszeredai könyvbemutatón és dedikáláson minden olyan érdeklődőt szívesen látunk, aki fontosnak tartja ezen értékrend örökítését! A könyv helyszíni vételára 40 RON.
A csíkszeredai születésű Bedő Imre, a Márton Áron Gimnáziumban érettségizett, majd egyetemi éveit Bukarestben kezdte a Közgazdasági Egyetemen, majd egy ösztöndíj elnyerését követően a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen fejezte be tanulmányait. Szakmai pályafutása során, közgazdászként eleinte a banki szférában dolgozott, majd a Győri Szeszgyár és Finomító Zrt. vezérigazgató-helyettesévé nevezték ki. Később saját vállalkozásokat hozott létre, majd 40 évesen megalapította a Férfiak Klubját. A Férfienergia című könyv szerzője.
Az alábbi linken elérhető anyagok segítségével ismerkedni lehet Bedő Imre eszméivel.
http://ferfiakklubja.hu/ rolunk/mediamegjelenesek

2016. október 24., hétfő

ISMERJÜK MEG ÉRTÉKEINKET! - LEZAJLOTT A HARGITA MEGYEI HONISMERETI VETÉLKEDŐ DÖNTŐJE


Kiválóan szerepeltek honismeretből az Ismerjük meg értékeinket! című vetélkedő döntőjén résztvevő diákcsapatok. A VII. Székelyföld Napok keretében szervezett döntőre 2016. október 20-án délelőtt 11 órától került sor a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében. A vetélkedőn, amelyet a Honismeret éve tematikus év jegyében hirdetett meg könyvtárunk idén áprilisban, Hargita megyei iskolák háromtagú csapatai vehettek részt. A vetélkedő megszervezését, a résztvevő csapatok díjazását Hargita Megye Tanácsának támogatása tette lehetővé. A döntőre bejutott nyolc csapat hat iskolát képviselt a megyéből, a megmérettetésen legjobbnak a csíkszentimrei Kutakodók csapata bizonyult, ők vihették haza a verseny első díját.
Bővebben lásd alább: 2016. október 21., péntek

ANDRÁS TÜNDE KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSAA Kájoni János Megyei Könyvtár szeretettel várja a művészetkedvelő közönséget és minden érdeklődőt 2016. október 24-én, hétfőn délután 17 órára, András Tünde képzőművész egyéni festészeti kiállításának megnyitójára a könyvtár előadótermébe. A kállítást Turós Eszter művészettörténész nyitja meg.
A fiatal képzőművész a székelyudvarhelyi Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola, képzőművészeti szakosztályában érettségizett 2011-ben, Kolozsváron folytatta művészeti tanulmányait 2011-2014 között, a Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem festészet szakán diplomázott 2014-ben, majd ugyanott mesterképzős hallgató. A 2013-2014-es tanévben Erasmus ösztöndíjasként az olaszországi Macerata-ban vett részt féléves tanulmányúton. Az Erdélyi Művészet folyóirat által meghirdetett Juventus Pro Arte Transsylvaniae pályázat első díját nyerte el 2014-ben. Több alkalommal vett részt képzőművészeti alkotótáborokban, a kolozsvári képzőművészeti szakos diákok csoportos kiállításain mutatkozott be a közönségnek 2013-ban és 2014-ben.

A BUDAPESTI PONT KIADÓ TÖRTÉNETMONDÓ ESTJE
 A budapesti PONT Kiadó friss kiadványaival mutatkozott be könyvtárunkban Kis és nagyregények hosszú téli estékre címmel. A történetmondó estén Szávai Ilona a kiadó vezetője, a székelyföldi származású, Budapesten élő Szávai Géza író és Szonda Szabolcs műfordító, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója voltak könyvtárunk vendégei szerdán, október 19-én este. Két frissen megjelent kiadványt mutattak be, a szerzőként jelenlevő Szávai Géza legújabb regényét, a Makámaszútrát, és Dan Lungu Tyúkok a mennyben című regényét Szonda Szabolcs fordításában.
A házigazdák felvezetője után Szávai Ilona mutatta be az általa irányított kiadó tevékenységét is. A PONT kiadó a közép-kelet-európai rendszerváltozások nyomán érzékelhető gondok kezelésének módozatait keresi a rendelkezésére álló eszközökkel. Az ennek érdekében több nyelven megjelenő kínálatuk pedig több műfajra kiterjed, a meséktől az esszéken és ismeretterjesztő, valamint humoros írásokat tartalmazó könyveken át, a regényekig.  
Majd Szonda Szabolcsnak adta át a szót, aki ezúttal műfordítói minőségben volt jelen, Dan Lungu jászvásári román író Tyúkok a mennyben című regényének fordítójaként. Szonda Szabolcs a kortárs román irodalom egyik legsikeresebb és legismertebb szerzőjének tartja Dan Lungut, aki a rendszerváltozást követő évek valóságát tárja sajátos humorral az olvasó elé. A román irodalom élvonalába 2004-ben megjelent regényével került, melyet azóta francia, szlovén, német, olasz, lengyel, spanyol és bolgár nyelvre is lefordítottak. Fontosnak érezte egyedi nyelvezetének, stílusának és mondanivalójának a magyar olvasókkal való megismertetését is. A moldvai város peremén játszódó, anekdotizáló stílusban írt történet nem könnyed olvasmány, bár gördülékeny szöveg - hangzott el a regényről, majd Szonda Szabolcs fel is olvasott egy részletet ennek illusztrálásaként.
Szávai Géza új könyvének bemutatása előtt a műfordítás fontosságáról beszélt, véleménye szerint Szonda Szabolcs fordítása azért is kiváló, mert székelyes nyelvezetével "a moldvai románokat annektálta a Székelyföldhöz"
Makámaszútra címú regényéről elmondta, a történelmi és társadalmi élet erotikája jelenik meg benne. Részletek hangzottak el aszerző felolvasásában a műből, majd az est dedikálással zárult.2016. október 19., szerda

ISMERJÜK MEG ÉRTÉKEINKET! – A HONISMERETI VETÉLKEDŐ DÖNTŐJE A VII. SZÉKELYFÖLD NAPOK KERETÉBEN

A VII. Székelyföld Napok eseményeinek sorában, 2016. október 20-án, csütörtökön 11 órától kerül sor az Ismerjük meg értékeinket! című honismereti vetélkedő döntőjére a Kájoni János Megyei Könyvtárban. A Hargita megyei iskolák 6-8. osztályos diákjai körében meghirdetett vetélkedő szervezője a Kájoni János Megyei Könyvtár, Hargita Megye Tanácsának támogatásával. A Honismeret éve jegyében zajló többfordulós vetélkedő térségünk kulturális és természeti értékeire, neves személyiségeink életére és munkásságára szeretné ráirányítani a tizenéves korosztály figyelmét. Igazodva a Székelyföld Napok tematikájához és célkitűzéseihez is, a diákok játékos és komoly feladatok során mérhetik össze tudásukat, gazdagíthatják ismereteiket. Szeretettel várjuk a döntőre az első két fordulóban legjobbnak bizonyult, sikeresen továbbjutó nyolc csapatot! Minden csapatnak jó vetélkedést, tartalmas időtöltést kíván a Kájoni János Megyei Könyvtár szervező csapata!
Bővebben alább: 
A vetélkedő első fordulójába a megye 21 iskolájának közel 150 diákja nevezett be. Az előző két fordulóban legjobb eredményt elért nyolc csapat, azaz 24 diák vehet részt a 2016. október 20-án, délelőtt 11 órakor kezdődő döntőn, amelyre a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében kerül sor. A csapatok Hargita megye nyolc településéről érkeznek a megyei könyvtárba, iskolájuk és településük képviseletében.
Az előző fordulóhoz hasonlóan a következő nagyobb témakörökben kapnak majd feladatokat a vetélkedő döntőjén résztvevő csapatok: Hargita megyei kulturális értékek, műemléképületek, természeti értékek (borvízek és gyógyfürdők, természeti ritkaságok), valamint neves Hargita megyei személyiségek munkássága.
A csapatok felkészülését a megmérettetésre ezúttal is, a megadott könyvészet mellett a Kájoni János Megyei Könyvtár két regionális vonatkozású adatbázisa segíti, amelyek 2016 júliusa óta online elérhetők a könyvtár honlapjához kapcsolódva (www.konyvtar.hargitamegye.ro):

2016. október 18., kedd

KIS- ÉS NAGYREGÉNYEK HOSSZÚ TÉLI ESTÉKRE - A PONT KIADÓ ESTJE

VII. Székelyföld Napok keretében, Kis- és nagyregények hosszú téli estékre címmel kerül sor a budapesti PONT Kiadó „történetmondó" estjére 2016. október 19-én, szerdán 18 órától Csíkszeredában, a Kájoni János Megyei Könyvtárban. Az est résztvevői: Szávai Géza író és Szonda Szabolcs műfordító. Beszélgetőtársuk: Szávai Ilona kiadóvezető. 
Gazdag kínálatát hozza el a rendezvényre a budapesti PONT Kiadó. Ebben jól megférnek az Erdélyi szász népmesék (Veres Istvánfordításában), egy elméleti könyv a történetmondásról (Zalka Csenge Virág: Mesemondók márpedig vannak), az utóbbi időben megjelent kis- és nagyregények, illetve karácsonyi újdonságaik is, így Szávai Géza újabb nagyregénye, a Makámaszútra, amely az Ezeregyéjszaka stílusában mesél el egy évszázadnyi történetet, illetve Dan Lungu jászvásári író nagysikerű regénye, a Tyúkok a mennyben (Raiul găinilor), Szonda Szabolcs fordításában.
 

SZÉKELYFÖLDI DOKUMENTUMFILM SZEMLE: MOLNÁRSÁG ÉS SZÉKELY MESTERSÉGEKA VII. Székelyföldi Napok keretében zajlik a Hargita Megyei Kulturális Központ szervezésében a 3. Székelyföldi Dokumentumfilm Szemle. Filmvetítés a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében:
2016. október 19-én, szerdán 16.30 órától Simon József és Kinda István Molnárság. Gabonaőrlés a kisbaconi vízimalomban (2015, 14 perc) valamint Várkonyi Eszter, Vargyasi Levente és Erdély András Székely mesterségek (2016, 53 perc) című filmjeit láthatják az érdeklődők.
 

2016. október 17., hétfő

A BUDAPESTI PONT KIADÓ TÖRTÉNETMONDÓ ESTJE„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet..." címmel jelent meg Halász Péter néprajzkutató legújabb könyve 2015-ben, a Kriza János Néprajzi Társaság kiadásában. A moldvai magyarokról szóló néprajzi, tudománytörténeti írásokat tartalmazó, több mint 450 ooldalas tanulmánykötetet Dr. Balázs Lajos néprajzkutató mutatta be a szerző jelenlétében a Kájoni János Megyei Könyvtárban szervezett könyvbemutatón, 2016. október 13-án. A VII. Székelyföld Napok rendezvénysorozat részeként szervezett  eseményt a Csángó Továbbtanulók Közösségének tagjai tették színesebbé, négy pusztinai fiatal moldvai csángó népdalokat adott elő. 


A kötet első részében művelődéstörténeti, folklorisztikai írások kaptak helyet. A hagyományos népélet emlékei című fejezet tanulmányaiban a csángók népi gazdálkodásával, illetve erőforrás-felhasználásával foglalkozó tanulmányokban a hagyományos moldvai halászatról, aratásról, szőlőművelésről, a kutak készítéséről és használatáról olvashatunk. A szerző alapos terepismerete szinte az összes moldvai falut érinti. Az Akik előttünk jártak címet viselő fejezetben a moldvai csángóság megismertetésében, illetve a kultúrájuk kutatásában nagy hatást gyakorló személyekről olvashatunk: Jerney Jánosról, Radu Rosettiről, Mikecs Lászlóról, vagy a csángó nyelven verselő Lakatos Demeter költőről. Az utolsó nagyobb fejezetbe az elmúlt években a moldvai csángókról szóló munkákról írt könyvismertetőit, recenzióit válogatta be a szerző. Pozsony Ferenc, Gazda László, Csoma Gergely, Iancu Laura, Jakab Attila és Oláh-Gál Elvira műveiről olvashatunk ebben a fejezetben. A tanulmánykötet használatát megkönnyíti a tájszavak jegyzéke, valamint a településnév-jegyzék. 

2016. október 14., péntek

AZ 1956-OS EMLÉKEZÉSEK JEGYÉBEN – AZ OLVASÓKÖR OKTÓBERI TALÁLKOZÓJA

A Kájoni János Megyei Könyvtárban működő Olvasókör tagjai ezúttal is a hónap harmadik hétfőjén, október 17-én, 16. 30-órától tartják találkozójukat. A közelgő 1956-os emlékezések jegyében újabb restitúciós gesztusként, egy, a magyar olvasók előtt kevéssé ismert, Európa-szerte népszerű szerző, Vándor Györgyi lélektani regényét, A rémület éjszakái-t tűzi napirendre az olvasókör. A mű felvezető elemzését Székedi Ferenc vállalja, a szerző körüli viták és a mű értékelésében mutatkozó ellentmondásokról Cseke Gábor számol be. A kör honlapján, amelyet Cseke Gábor író működtet, az októberben bemutatásra kerülő műről is olvashatunk.

2016. október 13., csütörtök

SZÉKELY ÍZŐRZŐK - SZÉKELYFÖLDI DOKUMENTUMFILM SZEMLE

A VII. Székelyföldi Napok keretében zajlik a Hargita Megyei Kulturális Központ szervezésében a 3. Székelyföldi Dokumentumfilm Szemle. Filmvetítés a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében:
2016. október 14-én, pénteken 17 órától Szabó Károly Székely ízőrzők (2014, 70 perc) című filmjét vetítik. A vetítés után a szerző beszélget a közönséggel. A filmben szerepel György Ottilia gasztroblogger, az  Ottis főz című blog szerzője. 
Bővebben alább:
Szabó Károly székelyudvarhelyi filmrendező, több díjnyertes dokumentumfilm szerzője, a Székelyudvarhelyi Városi könyvtár munkatársa. 2014-ben készült dokumentumfilmje, a Székely ízőrzők betekintést nyújt a sokszínű, a kelet hagyományaira épülő, balkáni hatásokat őrző és nyugati kultúrát magába foglaló, változatos és sajátságos székely konyhakultúrába.

2016. október 12., szerda

HALÁSZ PÉTER: „CSEREFÁNAK FÜSTJE HOZTA KI KÖNNYVEMET…” – KÖNYVBEMUTATÓ

„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet..." címmel jelent meg Halász Péter néprajzkutató legújabb könyve 2015-ben, a Kriza János Néprajzi Társaság kiadásában. A több mint 450 oldalas tanulmánykötet néprajzi, tudománytörténeti írásokat tartalmaz a moldvai magyarokról. A VII. Székelyföld Napok keretében szervezett csíkszeredai könyvbemutatón, a Kájoni János Megyei Könyvtárban, 2016. október 13-án, csütörtökön 17 órától  Dr. Balázs Lajos néprajzkutató, egyetemi tanár mutatja be a kötetet a szerző jelenlétében.
Halász Péter a moldvai csángók kultúráját feltáró, történeti és néprajzi kutatások egyik legmeghatározóbb tudósa. Gazdag munkásságát a néprajzi jelenségek és adatok monografikus igényű feldolgozása, a történeti és az összehasonlító etnográfiai megközelítés egyidejű érvényesítése jellemzi.
„Valószínűleg nincs még egy ember, aki annyit tudna a csángók gazdálkodásáról, a gazdasági élet szerveződéséről, a műveléstechnikáiról és az állattartásáról, mint Halász Péter. Olyan tudással rendelkezik a moldvai csángók kultúrájának eme területeiről, amelyet túlzás nélkül enciklopédikusnak nevezhetünk. "(Peti Lehel)
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet..." című új tanulmánykötetének első részében művelődéstörténeti, folklorisztikai írások kaptak helyet. A hagyományos népélet emlékei című fejezet tanulmányaiban a csángók népi gazdálkodásával, illetve erőforrás-felhasználásával foglalkozó tanulmányokban a hagyományos moldvai halászatról, aratásról, szőlőművelésről, a kutak készítéséről és használatáról olvashatunk. A szerző alapos terepismerete szinte az összes moldvai falut érinti. Az Akik előttünk jártak címet viselő fejezetben a moldvai csángóság megismertetésében, illetve a kultúrájuk kutatásában nagy hatást gyakorló személyekről olvashatunk: Jerney Jánosról, Radu Rosettiről, Mikecs Lászlóról, vagy a csángó nyelven verselő Lakatos Demeter költőről. Az utolsó nagyobb fejezetbe az elmúlt években a moldvai csángókról szóló munkákról írt könyvismertetőit, recenzióit válogatta be a szerző. Pozsony Ferenc, Gazda László, Csoma Gergely, Iancu Laura, Jakab Attila és Oláh-Gál Elvira műveiről olvashatunk ebben a fejezetben. A tanulmánykötet használatát megkönnyíti a tájszavak jegyzéke, valamint a településnév-jegyzék.

2016. október 7., péntek

1ETLEN – BEMUTATTÁK BÁCS BÉLA JÁNOS ÚJ KIADVÁNYÁT KÖNYVTÁRUNKBANBács Béla János új kiadványát ismerhettük meg a Kájoni János Megyei Könyvtárban szervezett közönségtalálkozón, 2016. október 5-án délután. Az 1etlen alkalommal megjelenő képes irodalmi lap című kiadvány szerzőjével Daczó Katalin újságíró beszélgetett.
1etlen alkalommal megjelenő képes irodalmi lap címmel jelent meg Bács Béla János legújabb kiadványa. A szerző magánkiadásában megjelent könyvecske a 2011–2014-es időszak „termését" tartalmazza.
A kiadványban rövidprózák, versek, fordítások és fotók találhatók, és egy kiállításmegnyitó szövege, valamint más szerzők szövegei is. „Van két olyan írás Kocsis Kittytől, amelyek eljutottak hozzám, és én arra reflektáltam. Olyan, mintha párbeszéd lenne a két szöveg között, hasonló dolgot világítanak meg, csak más szemszögből. Ez egy játék, nagyon örültem ennek. Ugyanakkor van egy másik szöveg, amelyet egy német író írt, egy barátom küldte el az angolból fordított magyar verziót, és abból kiindulva, illetve az életre építve született meg ez a másik írás." - mondta el a szerrző
Ez az első alkalom, hogy megpróbálkozott szépirodalmat is fordítani. Ugyanakkor ragaszkodott hozzá, hogy legyen német és román szöveg is a kiadványban. 


2016. október 5., szerda

AZ IDŐSEKET KÖSZÖNTÖTTÜK" Az öregeket dicsérem, a bölcset, a gyönyörűt,/ A türelmest, a csendes szavút,/ Az öregeket dicsérem, kiknek szavára figyelj !/ - mögöttük áll maga az élet."
Október 1-én ünnepeljük Az idősek nemzetközi napját. A Kájoni János Megyei Könyvtárban idén hétfőn, október 3-án délben köszöntöttük az idős könyvtárhasználókat. Illyés Gyula szavaival köszöntötte Vitos Zsófia könyvtáros a jelenlevő időseket. Ezután meghívottunk, Tankóné Péter Mária, csíkmadarasi nyugalmazott tanítónő előadását hallgathatták meg, a felcsíki település hagyományaival, népviseletével ismerkedhettek a könyvtár előterében, és megtekintették a tanító néni által készített hagyományos madarasi viseletekbe öltöztetett babák kiállítását.A könyvtár előadótermében kötetlen beszélgetéssel ért évget az időseket köszöntő rendezvény. 

2016. október 4., kedd

1ETLEN – KÖNYVBEMUTATÓ ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ BÁCS BÉLA JÁNOSSALA csíkszeredai alkotó, Bács Béla János ismét rendhagyó kiadvánnyal jelentkezett 2016 őszén. A szerzőtől nem szokatlan, hogy egyszerre több művészeti ág segítségével fejezi ki magát. Legújabb kiadványát is ez jellemzi, versek és rövidprózák mellett megjelennek a szerző fotói. A fehér-fekete fotókkal illusztrált kiadványnak már a címe is szokatlan, figyelemfelkeltő: 1etlen alkalommal megjelenő képes irodalmi lap. A szerzővel találkozhatnak az érdeklődők 2016. október 5-én, délután 17 órától, a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében szervezett közönségtalálkozón és könyvbemutatón.
Szöveg és kép sajátos összhangja jellemzi Bács Béla János harmadik kiadványát. Elekes Andrásnak a kötethez írt fülszövegét idézzük, amely ezútal is megragadja a lényeget: „Szóval nézzük a képet, és képpel olvassuk a szót ebben a kiadványban is. Egyetlen szókép a cím, és egyetlen kép-szó a címlap. Amolyan egyetlen bácsbélás. Úgy van együtt a kép és a szó, hogy önállóan, külön-külön is jól meglennének, de együttlétükben sem adják fel önállóságukat, ami akkor sem sérül, amikor teljesen egybeolvadnak. Ez azért lehetséges, mert a szó nem próbálja megmagyarázni a képet, és kép sem díszíteni a szót. Az egyetlen Valóságot hivatottak megjeleníteni együtt és önállóan is."