Keresés ebben a blogban

2016. november 28., hétfő

HARGITA MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁROSOK MÓDSZERTANI TALÁLKOZÓJA 2016. november 24-én Borboly Csaba tanácselnök részvételével zajlott a Kájoni János Megyei Könyvtárban a Hargita megyei közművelődési könyvtárosok módszertani találkozója.
A találkozó témája a könyvtárak működési szabályzatának alkalmazása, valamint a községi könyvtárak és könyvtárosok aktuális problémáinak feltérképezése, megvitatása volt. Borboly Csaba tanácselnök ismertette a Megyei Tanács számára lehetséges beavatkozási területeket, konkrétan, mit tett a Megyei Tanács a községi könyvtárak fejlesztéséért és milyen módon részesülhetnek a továbbiakban a községi könyvtárak a Megyei Tanács támogatásában.
Hargita megyében jelenleg a Megyei Könyvtár, nyolc városi könyvtár és negyvenkét községi könyvtár működik.2016. november 25., péntek

AZ OLVASÓKÖR NOVEMBERI TALÁLKOZÓJAA 2016. november 28-án, hétfőn délután, a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében sorra kerülő, immár tizenkilencedik találkozón közmegegyezéssel két témát tűzött napirendre az Olvasókör. Az első egy 56-os regény: Tibor Fischer A béka segge alatt (Magyar Könyvklub, 2005). A második téma: Mit üzen a mai olvasóknak a 2016-os irodalmi Nobel-díj (A Bob Dylan jelenség)?
A magyar származású, de angliai neveltetésű és kultúrájú regényíró (sz. 1959, Stockport), aki a rendszerváltás éveiben (1988-1990 között) Budapestről tudósította a The Daily Telegraph-ot. Ezalatt került kapcsolatba a magyarországi politikai-társadalmi valósággal (lásd a 2014-ben a VS-nek adott interjúját), első komolyabb irodalmi sikerét A béka segge alatt című regényével érte el (1992), s 1993-ban a Granta irodalmi folyóirat a húsz legjobb fiatal angol író közé választotta; műveit huszonöt nyelvre fordították le. A regény alapanyagát az iró kosárlabdázó szüleinek a sorsa szolgáltatta, a háború utáni, magyar népi demokrácia éveiből. Tibor Fischer szülei ugyanis az 56-os szabadságharc bukása után nyugatra disszidáltak. A cselekmény 1944-től, a második világháború végétől 1956 november elejéig terjedő időszakot fogja át, amikor a főhős, aki maga is belekeveredik a forradalmi eseményekbe, nyugatra menekül.
A köri megbeszélésen Zsombori Vilmos vállalta a mű objektív, pozitivista bemutatását, a kritikai megközelítést Cseke Gábor végzi el.
Az idei irodalmi Nobel-díj világszerte élénk vitákat váltott ki, magának a díjazottnak a hozzáállása és vélekedése az ügyben sem egyértelmű. Az olvasókörön megkíséreljük egyrészt megismertetni egymással a különböző szempontú esztétikai vélekedéseket, másfelől a magyarul elérhető Bob Dylan szövegek ismeretében megközelíteni a költő-énekes művének eszmei-esztétikai üzenetét, megfogalmazni, mit nyújt számunkra ez az életmű.
A kör honlapján, amelyet Cseke Gábor író működtet, további támpontokat találhat az érdeklődő a találkozó témáiról. 

2016. november 24., csütörtök

A POLITIKA SZÍNPADÁN - BORBÉLY LÁSZLÓ BESZÉLGETŐKÖNYVÉT MUTATTÁK BEBorbély László a romániai rendszerváltó nemzedék egyik meghatározó képviselője, közgazdász, politikus, parlamenti képviselő, Románia közmunkaügyi és területrendezési miniszteri tisztségét töltötte be 2004-2008 között. A csíkszeredai Alutus kiadó gondozásában frissen jelent meg A politika színpadán című beszélgetőkönyv, amelyben Ágoston Hugó pubicista kérdéseire nyíltan, a további politikai szerepvállalás terhétől felszabadultan válaszol Borbély László, betekintést engedve kisebbségi politizálásunk kulisszáiba, de saját hétköznapi életébe is. A Kájoni János Megyei Könyvtárban, 2016. november 22-én délután, népes közönség jelenlétében mutatták be a kötetet, házigazdaként Kopacz Katalin könyvtárigazgató köszöntötte a vendégeket. A kötet jelentőségéről Borboly Csaba politológus, Hargita Megye Tanácsának elnöke beszélt, Borbély Lászlóval az est folyamán Székedi Ferenc közíró, médiaszakértő beszélgetett.
Székedi Ferenc hét fő témakört érintő kérdéseire válaszolt Borbély László, Temesvárról, a forradalomról, a rendszerváltásról, a fekete márciusról, Neptunról, az ellenzéki- és a kormányszerepről, az az RMDSZ színeiben folytatott, politikai küzdelmekről is szó esett az est folyamán.
Borbély László visszatekintett a kezdetekre, a kötetben is felidézett '80-as temesvári egyetemi évekre, amikor még színjátszóként kapcsolódott be a diákok kulturális mozgalmaiba. A korszak sajátos hangulatát, Király László Amikor pipacsok voltatok című verse idézte meg, amelyet a barát és diáktárs, Csutak István előadásában, gitárkísérettel hallgathattak meg a jelenlevők.
Székedi Ferenc  jegyzetében (Maszol.ro 2016. november 21) ugyancsak az olvasók figyelmébe ajánlja A politika színpadán című kötetet:
„Borbély László, soha nem a délibábokkal füstölgő, hanem az erdélyi magyarság hétköznapjait és a romániai politikai valóságot jól ismerő, a bukaresti politikai küzdelem fegyvereit többbször is győzelemmel forgató politikusa visszavonul az aktív szerepléstől, és feltehetően főleg a Bernády-alapítvány és az egyetemi tanárság maradnak számára a megnyugvás ösvényei. A Markó Béla utószavával megjelent könyv címe – A politika színpadán – kissé távolságtartó, mindaz azonban, ami mögötte van, egyáltalán nem az.
Mindazok, akik elolvassák, nem csupán Borbély Lászlóval, hanem önmaguk negyedszázados életének a hátterével is találkozhatnak benne. Egy rendszerváltó nemzedék tapasztalataival, amelyeket örökségül hagynak az utánuk jövőknek."
Borbély László a jövőre vonatkozó terveiről elmondta, bár visszavonult az aktív politizálástól, a háttérből továbbra is tanácsaival segíti a fiatal, feltörekvő generációt. A találkozó a kötet dedikálásával ért véget.


2016. november 22., kedd

ACZÉL PÉTER LÁSZLÓ VERSESKÖTETÉNEK BEMUTATÓJA

E.mese álma a Turulmadárral címmel jelent meg Aczél Péter László verseskötete Kató Vladimir grafikus illusztrációival. A kötet szerzőjével és illusztrátorával találkozhatott a csíkszeredai olvasóközönség 2016. november 18-án délután, a Kájoni János Megyei Könyvtárban szervezett bemutatón. A szerelmes verseket tartalmazó kis kötet verseinek mindegyikéhez társul egy illusztráció, a rajzokat eredetiben is láthatta a találkozó közönsége a könyvtár előadótermében.


2016. november 21., hétfő

VOLT EGYSZER EGY NEMZEDÉK… - A POLITIKA SZÍNPADÁN CÍMŰ BESZÉLGETŐKÖNYV BEMUTATÓJAEgy rendszerváltó nemzedék, amely elfogadta a történelmi kihívást: „nem engedni, hogy az utánuk jövők felejtsenek, nem engedni, hogy a történelem ismétlődjék". Borbély László egyik meghatározó képviselője ennek a nemzedéknek. A politika színpadán sokféle tisztségben és helyzetben megállta a helyét, miközben magánéletében a bohó diákszínjátszóból játékos nagypapa lett. Ágoston Hugó kérdéseire nyíltan, a további politikai szerepvállalás terhétől felszabadultan válaszol Borbély László, betekintést engedve kisebbségi politizálásunk kulisszáiba, de saját hétköznapi életébe is.
A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár szeretettel vár minden érdeklődőt 2016. november 22-én, kedden 17 órától A politika színpadán című beszélgetőkönyv bemutatójára. Az Alutus Kiadónál megjelent könyvet az est házigazdája, Borboly Csaba mutatja be, majd beszélgetés következik Borbély László és Székedi Ferenc részvételével.

2016. november 18., péntek

SZÉP VERSEK A MAGYAR NYELV NAPJÁRA: A KÖZÉPISKOLÁSOK OLVASÓKÖRÉN KEDVENC VERSEIKBŐL OLVASTAK FEL A DIÁKOK
 A Magyar Nyelv Napja megünneplésére szervezett csíkszeredai programsorozat részeként 2016. november 15-én délután Szép Versek címmel a Kájoni János Megyei Könyvtárban a középiskolás diákok olvasókörének tagjai kedvenc magyar verseikből olvastak fel. Klasszikus és kortárs magyar költőktől olyan verseket választottak a diákok, amelyek nyelvünk szépségét vagy játékosságát mutatják meg, néhányan közülük saját alkotásaikat is megosztották a hallgatósággal.
Ünnepélyes és ugyanakkor vidám, játékos hangulatban zajlott a versek felolvasása. A klasszikusok közül József Attila, Ady Endre, Arany János, Szabó Lőrinc, Pilinszky János, Szilágyi Domokos, Szemlér Ferenc versei hangzottak el, de kortárs költőktől is sokan választottak  verseket. Népszerű volt Kányádi Sándor, Lackfi János, Závada Péter, Kemény Zsófi, és Simon Márton, a slam-poetry hazai neves művelője, André Ferenc verse is elhangzott. A felolvasó diákok a könyvtár diák-olvasókörének rendszeres réztvevői. Néhányan saját verseikből is felolvastak a jelenlevők közül, a találkozó vendége volt a könyvtár felnőtt olvasókörének animátora, Cseke Gábor író.
Hargita Megye Tanácsának támogatása révén minden felolvasó diák ajándékkönyvben részesült a rendezvény végén.

2016. november 17., csütörtök

ACZÉL PÉTER LÁSZLÓ E.MESE ÁLMA A TURULMADÁRRAL CÍMŰ VERSESKÖTETÉNEK BEMUTATÓJA

Aczél Péter László E.mese álma a Turulmadárral címmel megjelent verseskötetét a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében mutatják be november 18-án, pénteken, 17 órától.
Az újságíróként ismert szerző első önálló kötete szerelmes verseket tartalmaz, mindegyik vers mellé egy-egy illusztráció társul. Kató Vladimir illusztrációi kiállításra alkalmas méretben is elkészültek, ezek lesznek megtekinthetők az est folyamán.
Aczél Péter László Csíkcsicsóban született 1955-ben, a középiskolát Csíkszeredában, a jelenlegi Márton Áron Gimnázium jégkorong-szakosztályában járta. Ez nem csak sportolói, de későbbi újságírói karrierjét is befolyásolta. A sportújságírás mellett kötelezte el magát. 1977-ben a Hargita napilapnál kezdett, ahol kisebb megszakítással 1990-ig dolgozott. Ekkor megalpította saját lap- és könyvkiadó vállalatát, amely egy sportnapilapot, több hetilapot és időszaki kiadványt, valamint sikerkönyveket adott ki. 1979-től tagja a Nemzetközi Sport-újságíró Szövetségnek. Sportújságíróként számos világ- és Európabajnokságról, számtalan világversenyről tudósított. Munkatársa volt romániai nyomtatott sajtótermékeknek, rádió- és televíziócsatornáknak, több európai és észak-amerikai sajtóorgánumnak is. Az évek folyamán több ezer cikket, tudósítást, kommentárt közölt, írásai több kiadványban is megjelentek.

2016. november 16., szerda

ÚJ ERDÉLYI TÉMÁJÚ ALBUMOKAT MUTATOTT BE VÁRADI PÉTER PÁL ÉS LEÖWEY LILLA
A népszerű veszprémi szerzőpáros, Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla új erdélyi témájú albumokkal mutatkozott be Csíkszeredában 2016. november 11-én. Könyvtárunk előadótermében mintegy negyven érdeklődő jelenlétében mutatták be frissen megjelent kiadványaikat. A Hattyúdalocska - Veszprém felé – Erdély felé – Életünk, útjaink című kötetet, amelyben közös barangolásra hívják az erdélyi tájak rajongóit, a Kárpátok koronája című sorozat záró köteteként megjelent Keleti-Kárpátok-Szórványmagyarság 2. című kötetet és a Tamási Áron születésének 120. évfordulójára készült 2017-es falinaptárt is bemutatták. A házigazdák köszöntője után Deáky András nyugalmazott gyimesbükki tanár mutatta be a kiadványokat a közönségnek. Az albumokban közölt versekből Soós Andrea előadóművész, Leőwey Lilla lánya nyújtott ízelítőt a jelenlevőknek. A  A Hattyúdalocska - Veszprém felé – Erdély felé – Életünk, útjaink című kötet különlegessége, hogy első két fejezetét Soós Andrea írta, aki állandó versmondója könyvbemutatóiknak, a gyűjtőmunkának is aktív szemlélője lehetett. Az album lemezmelléklete a szerzőpáros legkedvesebb, erdélyi költőktől származó verseit tartalmazza, Soós Andrea tolmácsolásában. Ráadásként hallható a CD-n Perjés Klára 2010-ben, Erdélyben készített „Arcvonások" című riportja a szerzőkkel.
A Kájoni János Megyei Könyvtár 27 kötetet kapott ajándékba a szerzőpáros által kiadott erdélyi témájú fotóalbum-sorozatból.

2016. november 14., hétfő

SZÉP VERSEK A MAGYAR NYELV NAPJÁRA - A KÖZÉPISKOLÁSOK OLVASÓKÖRÉN

A Magyar Nyelv Napja alkalmából 2016. november 15-én, kedden, 16.00 órától a középiskolás diákok olvasókörét tartjuk Szép versek címmel. A résztvevő diákok kedvenc magyar versüket hozzák és tolmácsolják erre az alkalomra. A délután az elhangzott versekkel kapcsolatos műhelymunkával folytatódik. 
Az egész Kárpát-medencében november 13-án ünneplik a Magyar Nyelv Napját. 1844-ben ezen a napon lett hivatalos a magyar nyelv az államigazgatásban és a közoktatásban. Ennek emlékére a magyar Országgyűlés 2011 szeptemberében november 13-át a Magyar Nyelv Napjává nyilvánította. Románia hivatalosan 2015-ben csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez.

A CSÍKI IPAR TÖRTÉNETÉBŐL - FILMVETÍTÉS ÉS BESZÉLGETÉS RÁKOSI ZOLTÁNNAL


Az 1970-es 80-as évek csíkszeredai ipartörténetébe tekinthettek be azok, akik résztvettek a könyvtár előadótermében két alkalommal szervezett filmevetítésen és beszélgetésen, Rákosi Zoltán nyugalmazott bányamérnök Életeim című kötetének bemutatatása kapcsán 2016. november 9-én és 10-én délután. A csíkszeredai IPICCF néven ismert Vasúti Építőanyag- és Gépgyártó Vállalat volt igazgatójának visszaemlékezés-kötete 2016 nyarán jelent meg.
Az 1990-ben nyugdíjba vonult bányamérnök munkásságának egyedülálló eredményei vannak a robbantástechnika alkalmazásában, a civil építmények robbantásos bontásának elméleti kidolgozása területén. A kötetet Koszta István szerkesztette, a jelenlevő érdeklődők számára ismertette annak tartalmát és beszélt a könyv létrejöttéről, amelyhez filmanyagot tartalmazó DVD is társul. A filmek gazdag dokumentációt tartalmaznak erről a technikáról és gyakorlati alkalmazásáról is. A dokumentumfilmeket megtekinthette a találkozó közönsége a szerző és a szerkesztő,  valamint a filmanyagot előkészítő Szőcs Dénes  jelenlétében.2016. november 10., csütörtök

VÁRADI PÉTER PÁL ÉS LŐWEY LILLA: ERDÉLY – ÉLETÜNK, ÚTJAINK

Az ismert veszprémi szerzőpáros, Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla új erdélyi témájú albumokkal mutatkozik be Csíkszeredában.
A Hattyúdalocska - Veszprém felé – Erdély felé – Életünk, útjaink című kötetben közös barangolásra hívják a szerzők az erdélyi tájak rajongóit.
A Keleti-Kárpátok-Szórványmagyarság 2., Kárpátok koronája című sorozat záró kötete.  
Az albumok mellett bemutatásra kerül Tamási Áron születésének 120. évfordulójára készült 2017-es falinaptáruk is.  
Magyar Nyelv Napja alkalmából a  Kájoni János Megyei Könyvtárban, 2016. november 11-én, pénteken 16.30 órakor kezdődő könyvbemutatón vetített képes előadás keretében mutatják be a szerzők a köteteket. Váradi Péter Pál fotográfus saját fotóit vetíti, előadó Lőwey Lilla irodalomkutató, szövegíró. A verseket tolmácsolja: Soós Andrea előadóművész. Közreműködik Deáky András.
Hattyúdalocska - Veszprém felé – Erdély felé – Életünk, útjaink című kötetben közös barangolásra hívják a szerzők az erdélyi tájak rajongóit. 42 honismereti és irodalmi fotóalbum elkészítése után saját kutatói munkáik titkaiba engednek bepillantást, ahogy hónapról hónapra, évről évre járták az utat Veszprém és Erdély különböző tájai között. Veszprémben élnek, ott dolgozzák fel az Erdélyben gyűjtött természeti-történelmi ismereteket, s a közben bemutatják a szerzett barátságok történetét, megnevezik segítőiket, pártfogóikat, a gyűjtőmunka szépségét, buktatóit, eredményeiket. Miközben bemutatják gyermekkorukat, az album valóságos korképet nyújt a 2. világháborútól napjainkig. A könyv különlegessége, hogy első két fejezetét Lőwey Lilla lánya, Soós Andrea írta, aki állandó versmondója könyvbemutatóiknak, a gyűjtőmunkának is aktív szemlélője lehetett. Az album lemezmelléklettel jelent meg, a szerzőpáros legkedvesebb, erdélyi költőktől származó verseit tartalmazza, Soós Andrea tolmácsolásában. Ráadásként hallható a CD-n Perjés Klára 2010-ben, Erdélyben készített „Arcvonások" című riportja a szerzőkkel.
Keleti-Kárpátok-Szórványmagyarság 2., a Kárpátok koronája című sorozat záró kötete. Az első és a 2. kötet – a Déli-Kárpátok – Ősvárak 1., 2. címmel 2013-ban illetve 2014-ben készült, a Keleti-Kárpátok 1. kötete, a Kárpát-kanyar, tavaly jelent meg. A mostani fotóalbumban földrajzi szempontból – észak felé haladva a Déli- és a Keleti-Kárpátok gerincén, a Kárpátok koronáján, hajdan volt „ezeréves határaink" földrajzi és történelmi szépségeit, érdekességeit gyűjtötték össze a szerzők. A páratlan, festőien szép vidék természeti és történelmi hagyományait is bemutatják, fellelhető ősvárakkal együtt. A kötethez Deáky András nyugalmazott gyimesbükki tanár írt előszót. Az albumok mellett bemutatásra kerül Tamási Áron születésének 120. évfordulójára készült 2017-es falinaptáruk is.
A kétszemélyes PéterPál KönyvKiadó Váradi Péter Pál – Lőwey Lilla: Erdély – Székelyföld című honismereti fotóalbum-sorozatának gondozása céljából jött létre. A Veszprémben élő házaspár-szerzőpáros gyökerei Erdélybe nyúlnak: Váradi Péter Pál (Pro Comitátu-, Magyar Örökség-díjas és a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje tulajdonosa) Nagyváradon, Lőwey Lilla Szovátán született. Mindketten Tamási Áron és Gizella-díjasok.

2016. november 8., kedd

RÁKOSI ZOLTÁN: ÉLETEIM – LAPOK A CSÍKI IPAR TÖRTÉNETÉBŐLFilmvetítés és beszélgetés  2016. november 9-én és 10-én délután, 16 órai kezdettel 
Rákosi Zoltán mérnök, a csíkszeredai IPICCF néven ismert Vasúti Építőanyag- és Gépgyártó Vállalat volt igazgatójának visszaemlékezés-kötete Életeim címmel 2016 nyarán jelent meg. Az emlékiratból a szerző életének állomásait is megismeri az olvasó, másrészt a könyv és a hozzá társuló DVD-melléklet filmanyaga – részben a bukaresti Sahia Filmsúdió filmtörténeti ritkaságnak számító dokumentumfilmjei, részben amatőr filmek – betekintést nyújtanak a vállalat történetébe, ugyanakkor a huszadik század 70-es 80-as éveinek csíki ipartörténetébe is. A dokumentumfilmeket két részben, 2016. november 9-én és 10-én délután, 16 órától vetítik a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében. A vetítést beszélgetést követi, a szerző valamint Koszta István, aki szerkesztőként vett részt a könyv születésében, és Szőcs Dénes részvételével. 
Az 1990-ben nyugdíjba vonult Rákosi Zoltán mérnök továbbra is a szakmában maradt, szakterületén nemzetközi hírnévnek örvend. Munkásságának egyedülálló eredményei vannak a robbantástechnika alkalmazásában, a civil építmények robbantásos bontásának elméleti kidolgozása területén. A kötet és a filmek gazdag dokumentációt tartalmaznak erről a technikáról és gyakorlati alkalmazásáról is.

2016. november 7., hétfő

VÉGET ÉRT A HARMADIK KÖNYVCSATA CSÍKSZEREDÁBAN


2016. november 2-án a GYŐZZÖN AZ OLVASÁS elnevezésű vitával ért véget Csíkszeredában a harmadik könyvcsata. Az év olvasója címet Zakariás Adrienn, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium tanulója nyerte, az év olvasmánya pedig, olvasói szavazatok alapján Jeannette Walls Az üvegpalota című önéletrajzi regénye lett.
A Kájoni János Megyei Könyvtár 2014 óta csatlakozik a Bătălia cărţilor nevű országos román nyelvű olvasóversenyhez, amely a magyar anyanyelvű olvasók körében Könyvcsata név alatt vált ismertté. A verseny minden év márciusában indul és október végéig tart. A döntőbe jutás feltétele a javasolt tíz ifjúsági regény elolvasása, majd közülük egy ajánlása román nyelven, a GYŐZZÖN AZ OLVASÁS! ("Convinge-mă să citesc!") vita keretében.


SZŰZ MÁRIA JEGYESE - AZ IDEI MARGÓ-DÍJAS, MILBACHER RÓBERT TALÁLKOZOTT A CSÍKSZEREDAI OLVASÓKKAL


Az idei Margó-díjas,  Milbacher Róbert magyarországi író találkozott a csíkszeredai olvasókkal. A Kájoni János Megyei Könyvtárban tartott könyvbemutató esten, 2016. november 4-én Milbacher Róbert beszélgetőtársa Szegő János irodalomkritikus, a budapesti Magvető Kiadó szerkesztője volt, a rendezvény házigazdájaként Murányi Sándor Olivér író köszöntötte a jelenlevőket.
A Magvető Kiadó gondozásában jelent meg 2016-ban Milbacher Róber első prózakötete, a Szűz Mária jegyese, amely azonnal rangos szakmai elismerésben és kiváló kritikai és közönségfogadtatásban részesült. 
"A Szűz Mária jegyese ötletesen gondolja újra a novellaciklus műfaji lehetőségeit és kereteit. Ebben a könyvben az otthonos és az otthontalan, az ismerős és az idegen nem ellentétei, hanem inkább következményei egymásnak. Mert mindenkinek jár egy külön bejáratú Macondo." - olvashatjuk a kötet fülszövegében
A szerzőt Szegő János irodalomkritikus, a Magvető szerkesztője faggatta a könyvbemutató esten, érdekfeszítő beszélgetés bontakozott ki. Először Milbacher Róbertet, mint embert mutatta be a szerkesztő. Az író mesélt arról, hogy pécsi egyetemi tanárként, irodalomtörténészként vidéken, egy Pécs melletti kis faluban él. 
Szegő János többek között arról kérdezte, hogyan született meg az irodalomtörténész kebelében az író. Válaszként Milbacher elmondta, természtesnek tartja, hogy irodalomtörténészként prózát írjon, neves elődök példái - többek között volt tanára, Szilasi László  példája is - bátorították erre.