Keresés ebben a blogban

2017. február 27., hétfő

KOZMA MÁRIA: A FEHÉR-PATAK ÚTJA. INTERAKTÍV REGÉNY – KÖNYVBEMUTATÓ

Kozma Mária író új regénye, A fehér patak útja tavaly ősszel jelent meg a csíkszeredai Pallas-Akadémia Kiadó gondozásában. Alcíme szerint „interaktív regény", önéletrajzi elemekkel átitatott eseménysor Székelyföld történetébe ágyazva. A regény kerettörténete szerint az első személyben mesélő csíki narrátor-könyvtárosnak a gyergyói unokatestvére, a papírmérnök családregényt írt. Ezt a családregényt olvassa – rokonként és könyvtárosként – és magyarázza „az olvasó", akinek ennek során neki magának is felelevenednek a családi szálak, kötelékek és nem utolsósorban saját emlékei.
A regényről a szerzővel Sarány István újságíró, szerkesztő beszélget a Kájoni János Megyei Könyvtárban szervezett könyvbemutatón és közönségtalálkozón 2017. március 2-án, csütörtökön délután 17 órától. Bővebben:
A kétféle nézőpont teszi „interaktívvá" a regényt, meg az, hogy Kozma Mária ily módon történelmi regéket, a könyvtárban olvasott hajdanvolt, ma már sokszor elavultnak ítélt szerzőket, idézeteket is beolvaszt a meseszövésbe, ugyanakkor saját régebbi írásaiból, sőt ifjúkori verseiből is idéz. Az így elemzett, oda-vissza megvilágított családregény mindvégig fikció marad olyan értelemben, hogy teljes egészében egyáltalán nem ismerhető meg. Ez az „interaktív" írói módszer valósággal vonzza magához azt a sajátos, Kozma Mária írásművészetére jellemző stílust, ami az idősíkok és a cselekmény helyszíneinek könnyed váltogatását jelenti. Jelen esetben a gyermekkor élményeitől (köztük pl. 1956 és az utána következő megtorlások a Székelyföldön) a 60-as évek romániai „nyitásán" (kolozsvári és iaşi-i egyetemista korszak) és a 80-as évek félelemkeltéssel teli diktatúráján (a könyv élete: betiltott könyvek, papírzúzdába küldött könyvek, sőt egész magánkönyvtárak) keresztül napjainkig. A szerző új regényében nemegyszer az alkotói, írói lét különböző értelmezéseire is rákérdez. A székelyföldi élet, az emberi sorsok megjelenítésével magatartásmodelleket rajzol meg, mindenkor az életet, a pozitív gondolkodást, az emberség megtartó és közösségépítő erejét igenli.
Kozma Mária író, szerkesztő 1948. augusztus 18-án született Csíkkarcfalván (Hargita megye, Románia). A középiskolát Csíkszeredában végezte 1966-ban, majd a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen magyar nyelv és irodalom szakon diplomázott 1971-ben. Első novellája a kolozsvári Utunk című irodalmi hetilapban 1967-ben jelent meg. Ettől kezdve folyamatosan közölt novellát, elbeszélést, tárcát a romániai folyóiratokban és lapokban. A 70-es évek közepétől a csíkszeredai múzeumban muzeográfusként, 1978-tól a Hargita Megyei Könyvtár dokumentációs részlegén könyvtárosként dolgozott, 1991–1994 között a megyei könyvtár igazgatója volt. 1994-től a csíkszeredai Pallas-Akadémia Könyvkiadó főszerkesztője. 1985-től tagja a Romániai Irók Szövetségének, 1990-től pedig a Magyar Írószövetségnek. 1997-ben Csíkszereda várostól Pro Urbe-díjat kapott. 2008-ban a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumától Pro Cultura Hungarica-díjjal tüntette ki. Munkásságát számos megjelent kötete fémjelzi: Festett káposztalepke, 1970. Forrás-sorozat; Köznapi irgalom, 1980; Idővallató, 1983; Kő, ha ütik. A játék, 1984; Az ember bolond természete, 1987, 1995; Rövidfilm esőben, 1988; Lidérczöld csapda, 1989; Borsosméz, 1991; Idővallató. Az ember bolond természete, 1992; Sárkányfogvetés, 1993, 2003; A jóság síró vágya, 1994; Márványkáosz, 1996, 2003; Kleopátra bora, 1998, 2010; Asszonyfa. Egy 1848-as napló és mai utóélete, 1999, 2003; Idővallató, 2000; Partomlás, 2000; A másik táj, 2002; Vérkápolna, 2004; Nők is az időben. Afféle kalendárium, 2008. Gyermekkönyvei: Csillala mester, avagy a csodálatos köpeny története, 2001; Marcika-mesék., 2010; Régiségek Csíkországból, 2011.

ÉLMÉNYEK, HANGULATOK - ÍZELÍTŐ A SZABÓ MAGDA FELOLVASÓ MARATON BESZÁMOLÓIBÓL

A fennhangon, közösségben elolvasott művek íze is más, hiszen láthatjuk a velünk szemben, mellettünk ülő hallgatóság arcán visszatükröződő érzelmeket azt, hogy milyen hatással vannak a szövegek, milyen érzelmeket, gondolatokat ébresztenek társainkban.Szabó Magda műveivel, a lélek, a szív mélyébe vezet el bennünket. A szociális hálókon oly sok kapcsolatban lévő mai embert megállítja és elgondolkodtatja, vajon csak "kapcsolatot tartunk" vagy "kapcsolatot ápolunk" egymással."
Ferencz Ágnes élménybeszámolójából idéztük a fenti sorokat, aki a Belgiumban, a brüsszeli Magyar Házban szervezte meg idén is felolvasást.
Tíz ország több mint 160 településén, több mint 32000-en szólaltattuk meg Szabó Magda életművét a 9. nemzetközi felolvasó maratonon 2017. február 21-én. Felolvastunk Csíkszeredában a Kájoni János Megyei Könyvtárban, és számos helyszínén a világnak, itthon az ország több mint 130 településén, a Székelyföldtől a szórványvidékig, az országhatárokon túl, a Kárpát-medencében és távolabbi országokban, intézményekben, otthon, családban vagy egyedül.
Érkeznek a Szabó Magda felolvasó maraton Facebook oldalára a hírek, képes beszámolók a felolvasás számos helyszínéről. Ezekből próbálunk egy csokorra való ízelítőt átnyújtani idén is, hogy érzékeltessük a rendezvény hangulatát, méreteit. Bővebben:
Nem tudunk minden beszámolót közzétenni, de ismételten köszönjük mindenkinek, aki bárhol a nagyvilágban csatlakozott a felolvasáshoz, megosztotta velünk a közös olvasás élményét!
Hargita megyei és más hazai helyszínekről:
Petőfi Sándor Általános Iskola könyvtára,Csíkszereda:
A csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói is részt vettek a felolvasásban, az alsó tagozatosok a tanítónők vezetésével, az 5-8. osztályosok számára pedig Dánél Hajnalka iskolakönyvtáros szervezte meg a felolvasást. Bevezetőként a résztvevők rövid képes bemutatót hallhattak Szabó Magda életútjáról, egy kis részletet egyik Szabó Magdával készült interjúból, majd következett a felolvasás. A több mint 150 felső tagozatos diák Szabó Magda ifjúsági regényeiből olvashatott-hallhatott, a Tündér Lalából és az Abigélből, de elhangzott részlet önéletrajzi régényéből, az Ókútból is. A kisebbek Bárány Boldizsár és Tündér Lala történetével ismerkedtek. A felolvasandó szövegeket Bartha Emese és Borbély Hajnalka magyar szakos tanárok készítették elő. A felolvasás után mindenki kapott egy könyvjelzőt a felolvasómaraton mottójával, Szabó Magda fényképével emlékül.
Dunkler Réka Kinga könyvtáros, Székelyudvarhely, Bethlen Gábor Általános Iskola:
A székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskola minden diákja részt vett a felolvasómaratonon, február 21-én. Beszélgettünk Szabó Magda életéről, munkásságáról, műveiből olvastunk, hallgattunk meg részleteket. Az idén külön meglepetéssel készültünk a gyerekeknek, vendégeink voltak a Tomcsa Sándor Színház színművészei: László Kata, Márton Réka és Antal Csaba, akik a Bárány Boldizsárból olvastak fel részletet, a diákok nagy örömére. Köszönjük, hogy itt voltak és még nagyobb élménnyé avatták a Szabó Magda műveivel való ismerkedést. Olvasni jó, olvasni öröm!
Forreiter Csilla-Éva, sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium:
A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 191 diákja vett részt a Szabó Magda felolvasómaratonon. A rendezvénynek idén is a kollégium Domokos Géza Könyvtárának olvasóterme adott helyet. A felolvasás 8 órakor kezdődött, az utolsó felolvasók 16 órakor mentek el. Abigél, Az ajtó, Mondják meg Zsófikának és Tündér Lala voltak a kedvencek. Érdekes megjegyzése volt egy tizedikes diáknak: ahogy változott a felolvasó személye, úgy változott számára a szereplőkről alkotott kép is. Ezt teszi a csoportos hangos olvasás... Azon az órán a Az ajtó című regényből olvastak fel. Mint minden évben, idén is a magyar szakos tanárok voltak a társszervezők.
Borbé Levente könyvtáros, csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium:
A Kájoni János Megyei Könyvtár szervezésében elindított felolvasómaraton immáron kilencedik alkalommal volt megrendezve, amelyhez gimnáziumunk is csatlakozott. A rendezvény idei időpontja: 2017. február 21. Csak az iskola könyvtárában több mint 120-an olvastak fel. A felolvasómaraton választott szerzője a 100 esztendővel ezelőtt született Szabó Magda írónő volt. Iskolánk dokumentációs és információs központjának ajtaján egy általam készített plakát hirdette eme rendezvényt.
Mint előző esztendőben, idén sem maradt el a hangulatemelő kiállítás, amely az olvasómaraton résztvevőit célozta meg, ahol megtalálhatták Szabó Magda műveinek fontosabb alkotásait, az életrajzát röviden, fotókat róla, valamint az írónő gondolataiból egy rend idézetcsokrot és néhány költeményét is. A felolvasást kiselőadásom előzte meg, amely Szabó Magda életének, és írói munkásságának rövid ismertetését foglalta magába. A diákok, Szabó Magdától elsősorban regényrészleteket, és a kevésbé ismert verseiből olvastak fel, mindezek különböző műveiből származó idézetekkel voltak tarkítva. Eme választás jól sikerült, hiszen Szabó Magda lélektani regényei lebilincselőek. Az emberi kapcsolatokat kiváló lélektani megfigyeléssel tudta ábrázolni, amelyekben kitüntető szerepet kaptak a női főszereplők. A diákok által legjobban kedvelt művek a következők voltak: az Abigél, a Pilátus és a Mondják meg Zsófikának. Továbbá regényrészleteket és idézeteket olvastak fel még a Freskó, az Ókút és az Álarcosbál műveiből, valamint a pályája kezdetén kiadott két verseskötetéből.
Horváth Simon Erika, Nagyvárad:
A nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola diákjai ( 5.J. , 6.J. ) Szabó Magda Tündér Laláját olvasták a szerző születésének 100. évfordulóján az anyanyelv nemzetközi napján, így másodszor is csatlakoztunk a felolvasómaratonhoz. Köszönjük!
Sipos Ilona, Nagyvárad:
A nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola IV. A osztályos tanulói is bekapcsolódtak a felolvasásba. A Tündér Lala, Születésnap, Abigél című regényekből szemezgettünk.
Dimén Erika, Gyulafehérvár:
A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai, tanárai már ötödik éve csatlakoztak a mozgalomhoz. Idén újdonság volt, hogy ezúttal az elemi tagozat is csatlakozott hozzánk, így a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki Szabó Magdát olvasott a tegnapi nap folyamán. Köszönjük a lehetőséget!
Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed:
"Az életet akarom megírni, olyannak amilyen." vallja Szabó Magda Ne félj! című kötetében.
Kollégiumunk is bekapcsolódott az immár kilencedik alkalommal megszervezett országos felolvasómaratonba. Idén, február 21-én a 100 éve született Szabó Magda írónő alkotásait olvasták országszerte, s küztük diákjaink is, elemistáktól középiskolásokig. A mozgalom célja az, hogy a magyar irodalom egy-egy kiemelkedő alkotójának életművére irányítsa a figyelmet országhatárokon innen és túl. A tanórák ideje alatt az iskola könyvtárában, osztálytermekben, szünetekben pedig a sulirádióban zajlott a felolvasás. Az esemény helyi szervezője Ercsey Etelka könyvtárosnő.
Berszán Margit, Középajta, "Benkő József"Gimnázium (Kovászna megye):
A Középajtai "Benkő József"Gimnázium (Kovászna megye) 25 gimnazista és 25 elemi osztályos diákja tanítóikkal és tanáraikkal is bekapcsolódtak a 2017. február 21-én tartott nemzetközi felolvasómaratonba, amelyen a száz éve született Szabó Magda műveiből olvastak fel. A felolvasás során elhangzott Szabó Magda életrajzának, munkásságának rövid ismertetése, majd versek és idézetek az írónő tollából. Részleteket olvastak fel a diákok Abigél és Álarcosbál regényekből is.
A diákok szívesen vettek részt a rendezvényen, érdeklődéssel fogadva a hallottakat. A nagyobbak kedvet kaptak elolvasni a két regényt, amelyekből részleteket hallhattak. Minden diák hazavihette Szabó Magda képét rövid életrajzával valamint egy verset s idézeteket tartalmazó lapot.
Urkon Judit könyvtáros a Tusnádfürdői Városi Könyvtár blogján számolt be:
Külföldi helyszínekről érkezett beszámolók:
Perdukné Lator Ilona, Kárpátalja, Ungvár:
Kárpátaljáról az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola negyedik alkalommal csatlakozott a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár által meghirdetett felolvasómaratonhoz. Február 21-én reggel fél kilenctől délután három óráig összesen 325-en szólaltattuk meg Szabó Magda műveit. A 2--4. osztályosok a Ki hol lakik? kötet állatversikéit és a Bárány Boldizsár című mesét olvasták. A nagyobbak ifjúsági regényeiből olvastak részleteket: a Tündér Lalából, az Álarcosbálból és a Születésnapból. A felső tagozatosok és a tanárok a Mondják meg Zsófikának, az Abigél, Az ajtó és az Ókút című regényeiből olvastak fel.
Csibi Loránd, USA, Cleveland, Bocskai Rádió:
9. éve megrendezett maratoni felolvasásba kapcsolódtunk be. Az idén SZABÓ MAGDA írónő műveiből tartják világszerte a felolvasómaratont, február 21-én kedden. Szabó Magda "Az ajtó" című könyvét a New York Times 2016-ban a 10 legjobb külföldi könyvek közé sorolta, ebből olvastunk fel közösen egy részletet.
Katonáné Hajdu Ilona, Eger, Tinódi Sebestyén Tagiskola Könyvtára:
Öt éve már annak, hogy az egri Tinódi Sebestyén Tagiskola Könyvtára csatlakozott a felolvasó-maratonhoz. Reggel 7 órakor indult a a felolvasás iskolai könyvtárunkban Szabó Magda:Tündér Lala c. meseregényével . A nagyobbak az Abigélből olvastak fel. Olvasóról-olvasóra járt a staféta, közel 300 fő olvasott fel. Folytatjuk...
Toronyainé Szabó Eszter, Eger, Balassi Bálint Általános iskola: 
Az Egri Balassi Bálint Általános Iskola tanulói az idén hatodik alkalommal vesznek részt a felolvasómaratonon. A nagyobbak a Születésnap, az Alvók futása, és az Abigél című művekből olvastak részleteket. Az ötödikesek és hatodikosok a Sziget-kék című regénnyel ismerkedtek. Iskolánkban nemcsak a keddi nap szólt Szabó Magdáról. Az aulában felállítottunk egy paravánt, amelyről a tanulók sok információt gyűjthettek az írónőről. Ehhez segítségül egy feladatlapot is kaptak.
Nagy sikere volt annak, hogy az érdeklődő tanulók a maraton előtti héten megnézhették az Abigél című regényből készült filmet. A vállalkozó kedvűek kitölthették a Debreceni Városi Könyvtár által Szabó Magda 90. születésnapjára összeállított rejtvényfüzetet is.
Vargáné Balogh Katalin, Gödöllő, Török Ignác Gimnázium:
A Gödöllői Török Ignác Gimnázium ötödik osztálya csatlakozott a felolvasómaratonhoz. A tenger című visszaemlékezés felolvasásával és a hozzá kapcsolódó beszélgetéssel tisztelegtünk Szabó Magda emléke előtt. A gyerekeknek kiosztottuk a könyvjelzőket. Köszönöm a lehetőséget Krassovics Anna kolléganőmnek! (Sajnos, a fotódokumentációról megfeledkeztünk!)
Ferencz Ágnes, Belgium, brüsszeli Magyar Ház, szervező:
Kedves felolvasómaraton Szervezők!
Szeretnénk megköszönni, hogy a brüsszeli magyar diaszpóra részeként idén is részt vehettünk ebben a nagyszerű kezdeményezésben és ilyenformán bekapcsolódhattunk a világkörüli "magyar irodalmi vérkeringésbe".
A fennhangon, közösségben elolvasott művek íze is más, hiszen láthatjuk a velünk szemben, mellettünk ülő hallgatóság arcán visszatükröződő érzelmeket azt, hogy milyen hatással vannak a szövegek, milyen érzelmeket, gondolatokat ébresztenek társainkban.
Szabó Magda műveivel, a lélek, a szív mélyébe vezet el bennünket. A szociális hálókon oly sok kapcsolatotban lévő mai embert megállítja és elgondolkodtatja, vajon csak "kapcsolatot tartunk" vagy "kapcsolatot ápolunk" egymással.
Kérdések merültek fel a felolvasás során, pl. vajon belegondolunk-e abba, milyen kockázattal jár, amikor "ajtót nyitunk Emerencnek" és beengedjük az életünkbe. Merünk-e igazán ajtót nyitni?
A Pilátust olvasva, eltöprenghettünk azon, hogy szüleink iránt érzett felelősségvállalásunk kimerül-e azzal, hogy ügyelünk fizikai állapotukra, vagy gonodskodó szeretettel meghallgatjuk-e őket. Fontos-e nekünk elfogadni, hogy lelkileg is megöregedtek, tudunk-e velük közösen "életet felmondani". Lehet félünk a közös múlt gyötrelmeiről fellebbenteni a fátylat és vállalni, hogy ez volt, ez is összeköt bennünket nem csak a szép és jó emlékek. Mert nem csak az örömök, de a gyermek, az ifjú, az öregember bánata is kapocs lehet lélek és lélek között. De mi hagyjuk elmúlni, sőt inkább szabadulunk ezektől a negatív érzésektől.
A mai világ ezt diktálja, csak a"szépre emlékezünk", erre divat ma emlékezni.
A szeretet egyik árnyalata az "empátia", a másik az "ágápé" ami nem feltétlenül az örömteli helyzetekben teremt kapcsolatot az ember és ember között. Együttérzés az, ami a "Csé"c. novellában oly nagyon áhított szeretetkapcsolatot teremt a tanító és a tanítvány között. A tanítónő felismeri, hogy nem csak a "csinnadratta", szó-fogalom jelenthet valamit a gyermeknek, hanem a "csend" is.
Mert a gyermekek is megélik a bánatot, erről szólnak Szabó Magda gyermekregényei.
Szabó Magda életműve megnyílt előttünk ezen az estén, s nem csupán egy csodálatos életmű ragyogott fel a magyar irodalomból, hanem egy súlyos hitvallás a szeretetről, az érzésről amiért érdemes élni, tudatosan, fájdalmasan.
" Szenvedjétek el egymást szeretetben! /EF:4,2/, mert nincs szeretet szenvedés nélkül és csak az tud igazán szenvedni, aki szeret. Vagy ahogy a Galata :5,13-ban találjuk "szeretetben szolgáljatok egymásnak..." nem kötelességből kifolyólag, hanem szeretetben. Milyen nagy különbség. Kiderül ez a " Teréz" című novellából, mert a szeretetlenséget is észreveszi a gyermeki lélek és torzul általa.
A Merszi Möszijő!, Alvók futása című novelláskötetekből olvastunk fel, de elhangzottak részletek a Für Elise, Az őz című kötetekből, közben csak szívünk könnyítésére a szövegek közé egy- egy verset csöppentettünk be. Felidéztük színházi és filmélményeinket, az írónő műveiről készült alkotásokkal kapcsolatban.
Kellemes estébe nyúló olvasó-délutánt tötöttünk el tizenhárman a brüsszeli Magyar Házban, ahol egyébként az idősebb generációk jóvoltából, értékes-gazdag könyvtár is található.
Szabó Ágnes, Egyesült Királyság, Chesteri Magyar Tanoda: 
Megvolt hát nálunk is - Chester, Egyesült Királyság - a felolvasás! A Szóló Szőlő Chesteri Magyar Tanoda részéről 8 család 13 gyermeke és velem együtt 8 felnőtt vett részt az eseményen úgy, hogy a fotókat is elküldték. Így most megoszthatom a szervezőkkel is.
Én 2. alkalommal szerveztem ezt a nagyszerű kezdeményezést a környezetemben. Tavaly a budapesti Pitypang Utcai Általános Iskolában, ahol tanítok. Idén pedig az angliai Chesterben, ahol KCSP ösztöndíjasként dolgozom immáron 6. hónapja.
Egész más volt most a szervezés, az előkészület, mint tavaly.
Budapesten a gyerekekkel a tanítási napon találkoztunk, teljesen természetes módon leemeltük a polcról a Tamási-könyveket, s igazgatónőmmel és kollégáimmal kezdtük meg a felolvasást az iskola rádióján keresztül, majd minden osztályban folytatták a gyerekek egymás után olvasva vagy épp együtt a történeteket - közel 430 fővel. Nagy ereje volt a folyamatos hangos olvasásunknak!
Idén viszont itt Chesterben azt vállaltuk, hogy otthon olvas mindenki, hisz hétköznap van, s a Szóló Szőlő Chesteri Magyar Tanoda kéthetente szombaton működik az angliai magyar gyerekekkel, így február 21-én, kedden nem tudtunk összeülni.
Nagyon büszke vagyok a családokra, hogy a vállalt eseményt ilyen lelkiismeretesen megoldották.
Szabó Magda Tündér Lala című művének első fejezetét választottam felolvasásra. A képeken látszik, hogy a kijelölt szöveg után mást is olvastak a gyerekek, annyira belejöttek a "feladatba".
Az olvasás varázsa idén is hatott, és a szülők is bekapcsolódtak a gyerekekhez.
Nagy sikere volt a regény elejének, s a pizsis kisfiúk meg is kérték anyukájukat, hogy vegyék meg a regényt, mert végig akarják olvasni. Ez a legnagyobb dicséret, azt hiszem!
És én? Engem, Szabó Ágnest a név kötelez, Szabó Magda az egyik kedvenc íróm. Így nehezen tudtam eldönteni, hogy melyik, még szeptemberben Magyarországról hozott, így épp nálam lévő történetből olvassak: Für Elise vagy Az ajtó? Hogy egy cseppet se legyen lelkiismeret furdalásom, s a döntéskényszert is megússzam, felváltva nyitottam ki a regényeket a nekem legfontosabb részeknél. Jól szórakoztam, s hálás közönség volt a tükörképem!
Egy szó, mint száz! Nagyon köszönöm mindannyiunk nevében, hogy részt vehettünk a 2017-es Szabó Magda Felolvasómaraton eseményén!


2017. február 23., csütörtök

AZ OLVASÁS ÖRÖMÜNNEPE - A SZABÓ MAGDA FELOLVASÓ MARATON
Több mint harminckétezren szólaltattuk meg Szabó Magda műveit a világ tíz országának több mint 160 településén, a 9. Nemzetközi felovasó maratonon.
A határokon átívelő esemény hangulatát és méreteit videofelvételek, képes beszámolók, riportok tükrözik. Köszönjük a média munkatársainak a jelenlétet, a tájékoztatást és támogatást. A Hargita Népe napilap szerkesztőségének külön köszönjük az együttolvasás élményét is!
Online elérhető képes beszámolók, riportok, videofelvételek, a Kájoni János Megyei Könyvtárban, a maraton központi helyszínén szervezett ünnepi megnyitóról, valamint a maraton más helyszneiről:


Megtekinthető a könyvtár videotárában is.
Tíz országon átívelő felolvasómaratonIochom Zsolt videofelvétele. Székelyhon.ro
Felolvasómaraton Szabó Magda műveiből. Médiaklikk.hu. Ma délelőtt 2017.02.22-i adás. Csúcs Mária riportja a Kájoni János Megyei Könyvtárban a megnyitón készült.
Beszámolók, riportok az online médiában:
Tízezrek szólaltatták meg Szabó Magda műveit az olvasás ünnepén. Baricz Tamás Imola, Dávid Anna Júlia, Péter Beáta. Székelyhon.ro, 2017.02.21.
Örömmel forduljunk az olvasáshoz! Tz országból több mint harminckétezren csatlakoztak a IX. Nemzetközi felolvasómaratonhoz. Pál Bíborka. Hargita Népe. 2017. 02.22.

2017. február 21., kedd

KEREKÍTŐ MONDÓKÁS MÓKA - BABA-MAMA FOGLALKOZÁSOK (0-3 ÉVESEKNEK)Hosszabb szünet után újraindul a Kerekítő Mondókás Móka - baba-mama foglalkozás a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében, minden szerdán 11 órától. A foglalkozás célja a legkisebbek jó kedvre kerekítése, a Kerekítő mondókáskönyvsorozat ölbeli játékai, mondókái nyomán! Lovagoltatás, lógázás, hintáztatás, cirókázás, csúszdáztatás, zsuppolás élő hangszerjátékkal, népi hangszerekkel, népdalokkal, sétáltatókkal színesítve.
Kerekedjetek fel! Várunk egy közös játékra, éneklésre, mozgásra, összenevetésre!
A foglalkozásokat vezeti: Borota Karola, Kerekítő foglalkozásvezető, pszichológus, logopédus

2017. február 17., péntek

KALANDOZÁS A NAPLÓK VILÁGÁBAN – AZ OLVASÓKÖR FEBRUÁRI TALÁLKOZÓJA

A Kájoni János Megyei Könyvtár mellett működő csíkszeredai Olvasókör 2017-re a Naplók világának megismerését tűzte ki célul, az idei esztendőben is 10, havonta megrendezett találkozóval számol, a nyári hónapok (július, augusztus) "vakációt" jelentenek a kör számára. A februári találkozó időpontja 2017. február 20., hétfő, 16.30, a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében. A találkozón Zsombori Vilmos ismerteti Norman Lewis: Nápoly, 1944. (Európa, 1989) című írói naplóját, amelynek helyszíné a második világháborús Nápoly, ahová a jeles angol író háborús önkéntesként, a szövetséges (brit) partraszállókkal együtt érkezett. 
A találkozók háttéranyagait, a javasolt témákat és böngészésre, olvasásra csábító érdekességeket tesz közzé Cseke Gábor író, a kör animátora a Csíkszeredai Olvasó Kör honlapján. Az idei témakörről a Naplók világa cím alatt olvashatunk. Részletek alább: 
Norman Lewis mint megannyi írótársa – a brit katonai elhárításnál teljesített szolgálatot a második világháború alatt. E minőségben Nápoly megszállásának idején azt a feladatot kapta, hogy a szövetséges katonai kormányzat munkáját biztosítsa és támogassa egy úgynevezett "kapcsolat-", érthetőbben besúgóhálózat kiépítésével. Norman Lewis így sajátos rálátással követhette nyomon Nápoly megszállásának ellentmondásos eseményeit, s az 1944-es évről szóló naplójában följegyez mindent, amit említésre méltónak talál egy jellegzetesen angol és kiművelt fő: a camorráról, a nápolyi maffiáról, felettesei üzelmeiről, a város letűnő arisztokráciájának különcségeiről, a kommunista konspirációkról,a dél-olaszok szerelmi szokásairól és szexuális életéről vagy éppen különös politikai viselkedéséről, a Vezúv negyvennégyes kitöréséről és a hozzá meg a városokhoz kötődő vallási hiedelmekről, s nem utolsósorban arról, hogyan is viselkedik egy megszálló, győztes hadsereg a második világháborúban. Naplója célratörő, sohasem fecsegő, a megcélzott tárgyra vonatkozik és pontos, realista tablója a megörökíteni szándékozott korszaknak.
A találkozón alkalmat teremtünk arra, hogy a jelenlévők jellegzetes, izgalmas részleteket hallgassanak meg a könyvből, amelyet elejétől a végéig átsző a brit lényeglátás és mindent megbocsátó, fanyar humor.

SZABÓ MAGDA FELOLVASÓMARATON - IX. NEMZETKÖZI FELOLVASÓ MARATON 2017Kilencedik alkalommal szervezzük meg 2017-ben a nemzetközi méretűvé nőtt felolvasó maratont, az esemény fő szervezője 2014 óta a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár, Hargita Megye Tanácsának támogatásával. A IX. nemzetközi felolvasómaraton időpontja: 2017. február 21., kedd. A Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében reggel 10 órától 18 óráig várjuk a felolvasókat. A világ bármely pontjáról lehet ismét csatlakozni a felolvasáshoz, bármikor a nap folyamán, akár otthon egyedül, vagy családi programként is. Évről évre magyar irodalmunk egy-egy kiemelkedő alkotójának életművére irányítja a figyelmet országhatárainkon innen és túl a közös felolvasás,  2017-ben Szabó Magda (1917 – 2007) írásait szólaltatjuk meg, születésének századik évfordulóján.  A közös felolvasásra idén is várunk mindenkit, aki szeretné megosztani az olvasás örömét másokkal! 
Szabó Magda  (1917-2007) irodalmunk huszadik századi klasszikusa, az egyik legtöbbet fordított magyar író. Életművében bármely korosztály találhat magának kedvére valót, témái egyetemesek, a világ bármely pontján élő olvasó emberhez (gyermekhez) szólnak. (Művei a Magyar Digitális Irodalmi Akadémia honlapján).
A nagyobb csoportokat, iskolai osztályokat előzetes bejelentkezés alapján várjuk a felolvasás központi helyszínére, a Kájoni Jánso megyei Könyvtárba, de a felolvasás történhet az iskolákban, az osztályban, a könyvtárban, magyar vagy más óra keretében is.
Idén is minden felolvasó névre szóló könyvjelzőt kap ajándékba (a távoli helyszínekre és külföldre elektronikus formában juttatják el a szervezők). Ezért fontos a hivatalos bejelentkezés 2017. január 14 - február 17. között, hogy minden egyes résztvevőt regisztráljanak a szervezők. Jelentkezni az online űrlap kitöltésével lehet, amely a Kájoni János Megyei Könyvtár honlapján érhető el: a Szabó Magda felolvasómaraton – 2017 menüpontra kattintva (jobboldalt).
Az esemény Facebook oldala (A Facebook-os bejelentkezés nem számít hivatalos jelentkezésnek.
Kapcsolattartó: Török Edit, telefon: 0753-073489
A szervező csapat nevében előre is köszönjük az együttműködést, a közös olvasás örömét minden felolvasónak és a helyi szervezőknek!
A FELHÍVÁS teljes szövege a Kájoni János Megyei Könyvtár honlapján olvasható.