Keresés ebben a blogban

2017. június 26., hétfő

UTAZÓ KÖVETEK: Magyarországi irodalmi lapok erdélyi találkozója

A mai magyar irodalom kérdései, a kortárs magyar irodalmi folyóiratok és lapok szerkesztése, kiadása lesz a témája a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében 2017. június 28-án, szerdán 17 órakor kezdődő irodalmi estnek és közönségtalálkozónak. A meghívott beszélgetőpartnerek rangos kortárs magyar irodalmi lapok szerkesztői, "az irodalom utazó követei": Ágoston Zoltán (Jelenkor), Csuhai István (ÉS), Kabai Lóránt (Műút), Orcsik Roland (Tiszatáj), Tóbiás Krisztián (Tempevölgy). Moderátorként Murányi Sándor Olivér író beszélget a meghívottakkal a mai magyar irodalmi folyóiratok helyzetéről, az irodalmi lapszerkesztés és kiadás kulisszatitkairól.

2017. június 23., péntek

Helyismeret a digitális világban, helyismereti információk webes közzététele - szakmai képzés

A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete a budapesti Könyvtari Intézettel közösen szervezett helyismereti témájú képzést romániai magyar könyvtárosok számára  2017. június 20-21 között, a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében. A tanfolyam oktatói, Sándor Tibor, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének vezetője és Takáts Béla, a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény szakmai igazgatóhelyettese  betekintést nyújtottak a résztevőknek a helyismereti könyvtári munka új lehetőségeibe. A képzés résztvevői képet kaptak arról, hogy miként foglalkozhat a könyvtár helyismerettel a digitális korban, hogyan alkalmazkodhat a virtuális világ kihívásaihoz a helyismereti információk internetes közzétételével. A szakmai képzés a  Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány valamint a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg. Részletek alább:
A könyvtári helyismereti tevékenység új, az infokommunikációs technológia fejlődéséből következő feladataival és távlataival ismerkedtek a résztvevő könyvtárosok az előadások során. Megismerkedtek a közkönyvtárak helyismereti gyűjtőmunkájának ideális gyakorlatával, különös tekintettel a digitálisan elérhető dokumentumokra. Gyakorlatban is láthatták azokat az eljárásokat, melyek segítségével akár a kis könyvtárakban dolgozó munkatársak is bekapcsolódhatnak a dokumentumok digitális szolgáltatásába az interneten és intézményeiken belül; megvalósíthatják az ilyen típusú dokumentumok gyűjtését, elkészítését, feltárását és megőrzését.
Megismerhették a helyismereti tájékoztatás interneten elérhető legfontosabb forrásait, honlapokat és adatbázisokat. Számos új lehetőséget ismertek meg, melyekkel digitális dokumentumaikat közzétehetik az interneten, növelve ezzel saját intézményük hatókörét, munkájuk hatékonyságát, kezdeményezhetik saját közösségükben a helyismereti információk iránt érdeklődő egyének egymásra találását.

Elfeledett lovaslegendáink – Cseri Dávid könyvbemutatója
Cseri Dávid, magyarországi lovas író, a Lovas Nemzet rovatvezetője és az Epona Spanyol Lovasiskola munkatársa Erdélybe látogat, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön is tart könyvbemutatót.
Elfeledett lovaslegendáink – Örkénytábortól a tengerentúlig címmel 2016. áprilisában jelent meg Cseri Dávid harmadik könyve. Az Erdélyi Lovas Egyesület szervezésében az erdélyi lovasok, olvasók vetítéssel, elbeszélésekkel egybekötött könyvbemutatón ismerhetik meg a szerzőt és vásárolhatják meg a kötetet. Csíkszeredában a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermébe, 2017. június 27-én, kedden 17 órára várjuk a bemutatóra az érdeklődő közönséget.

2017. június 19., hétfő

Tuzson Edit Ásó, kapa s a piszkavas című könyvét mutatták be a könyvtárban

Tuzson Edit Ásó, kapa s a piszkavas című könyvének bemutatójára nagyon sokan jöttek el a könyvtárba 2017. június 14-én délután. A csíkszeredai elsőkönyves szerző könyvének alcíme 77 kép egy házasságból. Az esemény házigazdájaként Bedő Melinda köszöntötte a vendégeket, a kötetről dr. Dósa Zoltán író, pszichológus, egyetemi tanár beszélgetett a szerzővel. A bemutató oldott-közvetlen és humoros hangulatát Nagy Lóránt gitárjátéka és a Bartalis Gabriella színmévésznő által felolvasott írások tették teljessé.
A gitárjáték és felolvasás mellett a beszélgetés során érdekes gondolatok hangzottak el  a házasság problémás oldalairól és szépségeiről is, amelyről a szerző őszinte hangon vall a kötet  rövid írásaiban, a férfi és női agy működésének különbségeiről is szó esett. A bemutató végén sokan dedikáltatták könyvét a szerzővel.
A sajtóban a rendezvényről:
Keresztes Bea:  A házasság kérdésére nincs jó válasz. Hargita Népe, 2017. június 15.
2017. június 14., szerda

GÁL ELEMÉRRE EMLÉKEZTÜNK - az Olvasókör találkozójaAz Olvasókör júniusi találkozóján a Kájoni János Megyei Könyvtárban Gál Elemérre (1929- 2007), a zsögödi születésű íróra, tanárra, szerkesztőre emlékeztünk. Az író halálának tizedik évfordulója adott alkalmat a megemlékezésre. Bár életútja más vidékekre vezette Gál Elemért, nem szakadt el soha a szölőföldtől, lélekben itthon maradt. Beszámoló a könyvtár honlapján:
http://konyvtar.hargitamegye.ro/…/gal-elemerre-emlekeztunk-…

KÖNYVTÁROSKÉPZŐ TANFOLYAM A KÁJONI JÁNOS MEGYEI KÖNYVTÁRBAN

A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár és a Romániai Közkönyvtárak Egyesülete (ANBPR) közép- és felsőfokú könyvtárosképző tanfolyamot indított Csíkszeredában. A szakmai képzés 2017-2018 folyamán zajlik, évente két tizenkétnapos elméleti oktatási modul, valamint szakmai gyakorlat formájában. A képzés első szakasza 2017. június 19-30 között zajlott a Kájoni János Megyei Könyvtár székhelyén.
A szakmai képzésen résztvevők részben könyvtárosként dolgoznak, részben most ismerkedenke a szakmával. A kétéves időtartamú képzés első szakaszában a könyvtáros szakma alapjaival ismerkedenek, a köny- és könyvtártörténet, könyvtári állománykezelés, osztályozás, katalogizálás, statisztika, intézményi kommunikáció,valamint könyvtári szolgáltatások területein bővíthetik tudásukat.
A képzés második, befejező részére egy év múlva kerül sor, majd sikeres záróvizsga esetén, ezt követi a könyvtári szakképesítést hivatalosan igazoló oklevél kibocsátása.

2017. június 13., kedd

Lauren Frankel: Adevăr sau provocareRomanul "Adevăr sau provocare" de Lauren Frankel a apărut în anul 2015, cu titlul original în limba engleză „Hyacinth Girls”. În anul 2016 a apărut versiunea în limba română, la editura Trei, tradusă şi adnotată de Bogdan Coşa.

Titlul original se referă mai mult la personaje, în timp ce titlul acordat de către traducător are legătură strânsă cu acţiunea romanului. Ambele titluri sunt potrivite, dar cititorul versiunii în limba română are şansa de a le corela, mulţumită intervenţiei inspirate a traducătorului.

„Adevăr sau provocare” este o carte care îndeamnă la atenţie faţă de cei din jurul nostru, fie rude, prieteni, colegi, cunoscuţi sau chiar şi necunoscuţi. Acordând atenţie, reuşim să ne apropiem de cunoaştere, atât cititorul adult, cât şi cititorul adolescent, fiecare în felul său. Lectura romanului este potrivită atât pentru adolescenţi, cât şi pentru adulţi. Pentru adulţi poate constitui o redescoperire a experineţei proprii, iar pentru adolescenţi,  o revelaţie a lumilor paralele. Adultul şi adolescentul se pot adânci fiecare în lumea lor, pot recepta romanul la nivelul propriu de cunoaştere şi experienţă. Pot să desemneze inclusiv personajul principal şi să se concentreze pe oricare dintre firele acţiunii.

Unul dintre fire poate să fie constituit din şirul de întâmplări prin care trece o tânără de treisprezece ani la şcoală, acasă şi în cercul de prieteni. Se vorbeşte deschis despre lucruri ascune, care rareori ies la iveală, acoperite fiind de reguli şi convenţii.
Alt fir poate să fie devenirea adultului, privind în urmă până la vârsta adolescenţei, evocând gândurile şi sentimentele de atunci şi judecând în acord cu vârsta şi experienţa adultului.
Autoarea îşi dovedeşte măiestria şi prin felul cum împleteşte aceste două fire precum şi prin realismul şi sensibilitatea prezentării interacţiunii personajelor de diverse vârste.
Deosebit de frumoasă este metafora copacului prezentat ca izvor de forţă, rezistenţă şi element de protecţie. Găsim în roman iubire necondiţionată, înţelegere totală şi ocrotire dusă la extrem. Altă calitate a romanului este tratarea nuanţată şi profundă a relaţiei dintre victimă şi agresor, a adevărului perceput de către fiecare şi a celui agreat de societate.
Cunoaşterea dobândită duce în finalul romanului la schimbarea în bine şi la capacitatea de acţiune. Personajele principale supavieţuiesc unei perioade extrem de dificile, din care ies călite, intărite, capabile să ofere sprijin celorlaţi şi să acţioneze eficient în interesul propriu.

Întrebarea „Tu îţi cunoşti copiii?” se va întipări în memoria cititorului adolescent şi adult, şi le va ghida comportamentul în cea mai bună direcţie posibilă. Autoarea, educator şi bibliotecar de profesie, împărtăşeşte din experienţa profesională proprie, dovedind în acelaşi timp calităţi de scriitor care merită aprecierea publicului.Meg Medina: Fata care a îmblânzit vântul

Romanul Fata care a îmblânzit vântul”, de Meg MEDINA, a fost publicat în Statele Unite, în anul 2012, cu titlul original The Girl Who Could Silence the Wind. Cartea a apărut în limba română doi ani mai târziu, în 2014, la editura RAO, tradusă de Cristina Barbu.

Cititorul pragmatic, văzând doar titlul în sine, se poate gândi la un personaj tânăr, la o fată care să fie geniu al tehnologiei.
Cititorul predispus la abordări romanţate, datorită acestui titlu, se poate gândi la realizarea imposibilului. Lectura romanului oferă prilej de cugetare despre autocunoaştere şi relaţionare cu cei apropiaţi, despre încrederea în sine şi aşteptările celorlalţi. În acest context, posibilul şi imposibilul au sens doar raportat la viaţa fiecăruia, iar veriga de legătură suntem noi înşine.

Personajul principal al romanului este prezentat din primele clipe ale vieţii sale prin formulări paradoxale şi, în acelaşi timp, deosebit de frumoase:
„Din momentul în care Sonia Ocampo sosi pe lume, vânătă şi tremurând, speranţele, visurile şi temerile celorlalţi au cântărit greu pe umerii săi.”
„Blestemul se abătu fără niciun avertisment asupra vieţii Soniei Ocampo, înainte ca ea măcar să se fi născut, deghizat în noroc.”

Romanul oferă prea puţine indicii pentru precizarea locului acţiunii. Întâmplările se petrec undeva, într-un orăşel dintre munţi, numit Tres Montes, dar şi într-un oraş mare, denumit „capitala”, şi nimic în plus. Drumul dintre Tres Montes şi capitală este, de asemenea, loc al acţiunii: sălbatic, splendid, misterios, primejdios.
Căutând indicii în afara textului, aflăm cu uşurinţă date biografice ale autoarei: este fiica unor emigranţi cubanezi, născută în Statele Unite. După propria mărturisire, nu a fost niciodată în Cuba, dar ţara de origine a părinţilor a fost prezentă în familie, ca motiv permanent de îngrijorare. Cuvintele spaniole din versiunea în limba română, probabil preluate ca atare de traducător din textul original în limba engleză, conturează o atmosferă „latino”, asemănătoare mult difuzatelor telenovele. Cele mai multe personaje secundare se încadrează în această atmosferă, în sensul că adesea nu sunt ceea ce par a fi. Vorbele frumoase şi formulările politicoase pot ascunde intenţii josnice, iar comportamentul aparent dur poate ascunde grijă şi intenţii bune.

Cititorul, fie chiar şi cel pragmatic, cu mare probabilitate, se va lăsa furat de frumuseţea naraţiunii. Totuşi, va rămâne mult timp nedumerit: de ce îndoiala apare în roman ca certitudine? Uneori, şi cei mai puternici, înzestraţi, talentaţi, educaţi oameni se îndoiesc de capacităţile lor. Este de înţeles ca Sonia, o fetiţă născută, crescută, educată într-o comunitate mică şi izolată, să fie încercată de îndoieli. Astfel, efortul de a-şi ascunde îndoielile denotă spirit de sacrificiu şi grijă faţă de ceilalţi. Pe de altă parte, unele pasaje din roman induc impresia de certitudine. Dacă Sonia şi părinţii ei sunt siguri că fetiţa nu deţine calităţile pe care ceilalţi i le atribuie, atitudinea se apropie de impostură, iar judecata se schimbă...

Romanul „Fata care a îmblânzit vântul” este o poveste frumoasă, despre alţi oameni, alte locuri şi alte vremuri. Principala sa calitate este optimismul, iar absenţa a ceea ce se numeşte „universalitate” este principalul neajuns.

"Ásó, kapa s a piszkavas " a könyvtárban

Június 14-én, 17.00 órai kezdettel könyvbemutatóra hívjuk az érdeklődő közönséget. Tuzson Edit Asó, kapa s a piszkavas című könyvét dr. Dósa Zoltán író, pszichológus, egyetemi tanár ismerteti. A találkozó hangulatát Bartalis Gabriella színésznő és Nagy Lóránt klasszikus gitáros közreműködése színesíti.

2017. június 9., péntek

GÁL ELEMÉR EMLÉKEZETE - az Olvasókör júniusi találkozóján
A Kájoni János Megyei Könyvtárban működő Olvasókör következő találkozójára várják a kör tagjait és minden érdeklődőt. A június 12-én, hétfőn délután 16.30 órakor kezdődő találkozó keretében ezúttal a zsögödi születésű író, szerkesztő, újságíró és tanár, Gál Elemér (1929 - 2007) életművét idézzük fel. Itthon, szülőföldjén kevesen ismerik az írót, aki immár tíz esztendeje, 2007. május 31-én távozott közülünk. A kerek évforduló alkalmat ad a megemlékezésre. Bár életútja más vidékekre vezette – tanári évtizedeit Szatmárnémetiben töltötte, 1994-ben Egerben telepedett le – írásaiban és beszélgetésekben is gyakran megidézte a szeretett Hargitát, székely voltát mindig büszkén vállalta, kapcsolata a szülőfölddel eltéphetetlen maradt.  Részletek:
Gál Elemér irodalmi munkásságáért több posztumusz díjban részesült, 2007-ben Irodalmi Nívódíjjal tüntették ki, értékes szellemi hagyatékát Egerben élő özvegye, Zolcsák Anna gondozza. Az egri Bródy Sándor Könyvtárban szervezett emlékest keretében június 13-án mutatják be az író Héthavas című regényének új, harmadik kiadását.
A csíkszeredai olvasókör találkozóján az író életpályáját Kelemen Katalin ismerteti. A Gál Elemér írásaiból elhangzó naplótöredékek, esszék és novellák egy olyan alkotó világába engednek bepillantást, aki – Lisztóczky László szavait idézve: „az erdélyi magyar értelmiségi szellemi és erkölcsi gazdagságával, fölényével tudott a korabeli Eger egyik világítótornyává válni.
Bővebben a Csíkszeredai Olvasó Kör honlapján.
Gál Elemér életművét ismertető szócikk a Hargita megyei személyiségek adatbázisában könyvtárunk honlapján érhető el.

2017. június 8., csütörtök

Szent László nyomában Székelyföldön

A csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola negyedikes csapatai mérték össze tudásukat június 7-én a Szent László nyomában Székelyföldön című játékos könyvtári foglalkozáson. Jó volt együtt játszani és tanulni.

NAGY SZIDÓNIA ÉVA EGYÉNI TÁRLATA A KÖNYVTÁRBAN


Nagy Szidónia Éva csíkszeredai képzőművész alkotásaiból nyílt egyéni kiállítás a Kájoni János Megyei Könyvtárban 2017. június 6-án délután. A tárlat megnyitójára sokan eljöttek, megtelt érdeklődőkkel a könyvtár előadóterme. Túros Eszter művészettörténész méltatta a kiállított alkotásokat.
Hét év után először jelentkezett Nagy Szidónia Éva egyéni kiállítással, a könyvtárban bemutatott alkotásokat több év terméséből válogatta a művész.
Túros Eszter szerint Nagy Szidónia alkotásait szemlélve mágikus térbe lépünk, az alkotó nem fél a színektől és formáktól, képei az otthonosság érzetét keltik a nézőben. A fraktálszerű rendszerekben való alkotásmód jellemző Nagy Szidóniára, például a mandalaforma, amelyet előszeretettel használ, mindig egy személyes történet közvetítője, belső útra invitálva a nézőt.
A kiállítás megnyitójáról a sajtóban: Keresztes Bea:  A képekben rejlő mágia. Hargita Népe, 2017. június

2017. június 2., péntek

Harctéri fotónyomatok – első világháborús fotók kiállítása a könyvtárbanAz első világháború emlékezetét felelevenítő kiállítás megnyitójára és előadásra került sor 2017. május 31-én délután a Kájoni János Megyei Könyvtárban, a XIII. Hargitai Megyenapok eseményeinek sorában. Ötven ritka és értékes háborús fotográfiát láthatott a közönség dr. Katona József budapesti orvos magángyűjteményéből. Katona József elmondta, a kiállítás a Nagy Háború centenáriumára készült azzal a céllal, hogy ízelítőt adjon a borzalmas világégésről. Eredeti fotódokumentumokat mutat be, amelyek hiányoznak a hamisan írt történelemkönyvekből.
A Nagy Háború alatt az Érdekes Újság által meghirdetett fotópályázatokra készültek. A pályázatokon amatőr és profi fotósok vehettek részt. Az öt pályázatra összesen 6800 kép érkezett, az újság ezeket fokozatosan közölte. A komoly zsűrizést követően a képekből különleges fotónyomatok készültek. 120 fotónyomatból 10 album készült. Dr. Katona József apai nagyapjától, a szintén dr. Katona József, első háborús kórházparancsnoktól örökölt egy ilyen albumot. A találkozón Katona József vetítéssel kísért előadása képeslapok, dokumentumok, fényképek, segítségével nyújtott betekintést a 20. század eleji magyar katonai orvoslás és a világháború történetébe.